Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tobias Entin (fotograf Robin Olsson - Naro visuals)

Tobias Entin

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig innebär en röst på landsbygden. Jag kommer jobba hårt för att se till att den utvecklas och moderniseras, utan att tappa sin genuina charm. Jag anser att laget ska komma före jaget, inte minst på den politiska arenan. Jag är som många andra rätt trött på att storhetsvansinne ska stå högre än demokratin och mångfaldens bästa. Allas lika värde är otroligt viktigt för mig.

Presentera dig själv

Tvåbarnsfar som bor och arbetar på den skånska landsbygden. Ideellt aktiv inom de mesta där barn & ungdomar drar nytta av av mitt engagemang. Idrottar själv mycket och uppskattar alltid en trevlig spelkväll i goda vänners lag. Norrlänning i grund och botten vilket ger ett inre lugn och trygghet och framförallt en genuin ärlighet.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett centralt styre med få partier inblandade tror jag är det bästa. Jag kommer representera KD:s värderingar i att alla är lika värda, det i kombination av att hjälpa lyfta upp företagare samt värna om landsbygdens utveckling.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Tobias Entin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Får gärna finnas då det skapar ett positivt driv men viktigt att det är offentliga och gemensamma regler kring hur vinsterna ska kunna fås. Ska vara bundna till goda akademiska resultat.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Det är dyrt att vara svensk idag. För dyrt... Att ha höga skatter på tex el för att sedan ge tillbaka pengarna till folket i bidrag är helt fel. Vi behöver en bra och hållbar energipolitik, men inte på bekostnad av man inte ska kunna leva.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: De som bryter mot lagen ska kunna ta repressalierna. Bryter man inte mot lagen har man heller inget att vara orolig för. Vi behöver blicka mer åt exempelvis grannlandet Danmark hur det fungerar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Nja. Även om det kanske blivit lite väl inflation i både RUT och ROT så är det likväl avdrag som för många möjliggör lite extra vardagslyx samt skapar arbetstillfällen. En paus på ett eller två år hade dock varit något att se över.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Det viktigaste är nog inte att minska det men att se över var de ges. Primärt anser jag dock det viktigaste är att fylla de luckor på hemmaplan först så att levnadsstandarden i vårt land höjs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Det borde gå att lösa allting med egen ekonomi. Skapa en cirkulär lösning där intäkter för dess turism går tillbaka in i egen regi.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Självklart! Idag har vi människor som behöver säga upp sig för att det är för dyrt att köra bil till sitt jobb. För att sedan gå på bidrag....

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Höjda skatter för att få in pengar till bidrag, är inte lösningen vårt land behöver. Med det ökade våldet i vårt samhälle ser vi en tendens att fler människor vill ut på landet. Hjälp dem, inte stjälp dem genom att föra det svårt eller omöjligt att bo i hus...

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Helt klart. Idag spenderas det alldeles för mycket skattepengar på att kunna erbjuda kulturalternativ som en liten procent sedan nyttjar. Allokera istället om de pengarna till föreningslivet för att få fler barn & ungdomar i rörelse.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Om man på nationell nivå anser att en del av lösningen på energipolitiken ligger på vindkraftverk så ska de inte ligga på enskilda kommuner att stoppa det utan en väldigt bra anledning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Vi har väldigt många goda bidragsalternativ i Sverige för de som verkligen är i behov av det. Om det dessutom ligger en organisation med egoistiskt monetärt incitament bakom så ska det istället ses över att kriminaliseras för dem för att skydda den enskilde individ som utsätts för tvingas tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Kluven. Svårt. Alla har rätt att vara vem de vill och att må bra men tror det är väldigt viktigt att först se över om det finns någon annan latent anledning till att man som individ känner sig ickebinär.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Det ska inte vara upp till någon utomstående att bestämma hur en enskild familj bäst ska lösa sin familjepussel.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Om man inte kan få adekvat allmän vård så bör andra alternativ finnas tillgänglig, men även här anser jag att det borde gå att lösas cirkulärt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Alla som vill eller behöver komma hit från andra länder ska vara välkomna. Här är det dock integration och acklimatisering som ska stå överst på agendan när man kommit hit. Kan man bidra till samhället så ska man göra det på det sättet man kan.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Absolut. Tryggheten i ett NATO-medlemskap borde ha varit självklarhet för alla paterier redan för många år sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Det ska löna sig att arbeta. Vi har i skrivande stund en arbetslöshet på 8,5%(!) samtidigt som flera arbetsgivare säger att de inte lyckas hitta folk till sina kandidater, även om det inte krävs tidigare erfarenhet. Det är helt enkelt för lätt att få och behålla bidrag och det ekonomiska skillnaden mot att jobba kan ibland vara så minimal att alternativet inte känns aktuellt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Bör helt klart ses över.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Vi ska ha ett svenskt försvar i enhetlig med vad ett NATO-medlemskap förespråkar, men att höja skatter är inte lösningen. Minska istället arbetslöshetsprocenten så blir snabbt vårt lands ekonomi betydligt bättre.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Inte rimligt att betala för något som borde vara valbart. Den tredje stadsmakten är givetvis viktig men då kan man isåfall smala av det till endast oberoende nyheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Det är ett jättebra förslag om man vill döda landsbygden och öka de ekonomiska samhällsklyftorna...Ge människor tid att ställa upp, det behöver finnas konkreta lösningar innan man lägger in förbud mot alternativet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Betyg är ett bra sätta att följa skolelevens utveckling och att i ett tidigt skede kunna fånga upp individen utmaningar och kunna hjälpa denne.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Vi har redan ett system där köparen är den som begår ett brott. Tror inte detta är lösningen för att de ska minskas, tvärtom blir personen en kostnad för skattebetalaren. Tror man blir bestraffad nog i sitt närmast umgänge om man uppdagas med sexköp. Öka istället den monetära bestraffningen.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Nationella riktlinjer ska sättas och följas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Otroligt kostsam och långsiktig lösning för att få storstäderna att bli ännu större. Bygg istället ut de regionala infrastrukturerna så att fler kan bo på fler ställen, då även landsbygden inräknad.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Självklart ska det finnas ett nationellt ansvar och ett centraliserat system som kommer hjälp både personal och patienter med en betydligt mer effektiv översyn.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Sen coronapandemin har vi sett en väldig uppsving av att majoriteten av yrken får att utföra hemifrån. Är du krasslig och inte vill smitta någon, jobba hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Givetvis med ett tydligt och väl genomtänkt regelverk.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tobias Entin: Så länge man gjort en tydlig konsekvens- & riskanalys innan så bör vi helt klart främja möjligheter för att ta fram material som behövs både för oss själva men även hjälpa landets ekonomi i form av export.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Entin: Anser att det ska vara en EU-pott, där man både i nutid men även baserad på tidigare kvoter tillsammans hjälps åt att hitta en balans i mottagandet av de som är på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Entin: Extra viktig Så länge man minimerar risken för personkränkning av oskyldiga individer så ska det självklart finnas bättre verktyg för polisen att göra ett bra jobb.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Entin: De som arbetar hårt eller som haft (far/mor)föräldrar som gjort skall ej bestraffas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tobias Entin: Vi har kommit en bra bit på vägen på att hitta vägar där vi planterar ny skog, det tar sin tid och i paritet till det behöver vi hålla en god politik för kvarvarande skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tobias Entins val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning