Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Georg Bivall Höistedt

Varför ska väljarna rösta på dig?

Eftersom jag inte lindar in saker utan säger som det är, samhället är orättvist och vi får alla olika lotter. Samhället måste bidra till att minska de klyftorna för att det ska bli mer rättvist.

Presentera dig själv

Jag är en småbarnsförälder som driver eget företag vid sidan av mitt vanliga jobb. Jag brinner för kultur- och miljöfrågor och har många fritidsintressen.

Vad har du för yrke?

Bankman/entreprenör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En vänsterregering baserad på V och S.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Georg Bivall Höistedt

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Det är kostsamt och tar lång tid att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Leder till att stereotyper blir hårdare granskade.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Privata får gärna gå in i kulturen, men inte på bekostnad av de statliga satsningarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Det är inte i vägen för någon och gör att fler känner sig inkluderade.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Låt de som använder dem finansiera det själva.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Vi bör se över möjligheten att konvertera befintliga bilar till t ex vätgas och HVO100 också.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Finns inga belägg för att det ökar kunskapsnivån.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Georg Bivall Höistedt: Vi bör fokusera på att få befintliga tåg att gå på maxfart istället. Rälsarna är undermåliga.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Georg Bivall Höistedts val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning