Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anna Zelvin (fotograf Sofia Ekros)

Anna Zelvin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag älskar att möta människor. Röstar man på mig får man en politiker med stort socialt patos, som är lyhörd, en vilja att förändra och samtidigt modig att fatta beslut. Idérik och innovativ och som står stadigt i kristdemokratins värdegrund.

Presentera dig själv

Gift med Stefan, mamma till våra tre underbara barn. Politiskt engagerad sen valet 2010. Gick med i KD då partiets frågor om fokus på familjen som samhällets viktigaste byggsten, fokus på barn och unga, vård och omsorg engagerade mig. Har denna mandatperiod varit andranamn i både Växjö och Region Kronoberg för Kristdemokraterna. Växlar nu upp som förstenamn i regionen.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson och Angela Merkel.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av Kristdemokraterna tillsammans med moderaterna. Men i dialog med alla partier i sakfrågor vi kan komma överens.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anna Zelvin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Det absolut viktigaste är kvalitet på den utbildning som en skola levererar - inte vem som driver eller om den går med vinst. Däremot behöver skolor granskas och redovisa sitt ekonomiska resultat och vad de gör med överskottet så en stor andel tillfaller för att utveckla en bättre skola. Inget företag ska kunna spara på bekostnad av elevernas/lärarnas lär/arbetsmiljö.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Behovet av el ökar och kommer öka det närmsta decennierna - redan idag producerar Sverige för lite el till ett allt för högt pris. Ett kostsamt pris som vanliga privatpersoner, företag -inte minst på landsbygden får betala idag. Ska vi klara omställningen till att bli fossilbränslefria och minska klimatpåverkan måste vi ha tillgång till alla kraftkällor, vatten, vind sol inkl småskalig kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Kluven till frågan. Tänker mig att det flyttar brottsligheten utanför zonerna till andra geografiska platser istället, medan vissa kommer uppleva sig bli visiterade och därmed skapa större polarisering mellan polis och befolkning. Men kan möjligen vara bra i vissa områden under en begränsad tid där grova våldsbrott skett eller misstänk kommer att ske.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig RUT-avdrag har varit positivt sett ur flera perspektiv inte minst utifrån ökad jämställdhet. Kvinnodominerade företag och yrken har fått ökad efterfrågan, samt att de hushållssysslor som ofta åligger på kvinnor att ansvara över finns nu möjligt för fler, med billigare peng, att köpa denna tjänst ex. städning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Hunger, fattigdom och utsatthet har ökat under pandemin. Det ligger i kristdemokraternas DNA att visa solidaritet med utsatta. Vi har ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck i världen. Däremot ska bistånd noga följas upp och redovisas så de inte hamnar i fel händer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Sverige har varit en monarki i mer än tusen år och vår svenska kungafamilj är goda representanter och fin symbol för vårt land. Skulle vi istället bli en republik skulle omkostnaderna för slott osv kvarstå. Kungafamiljen är en del av vår historia och flera företeelser kopplade till kungahuset som är intimt förknippade med vår gemensamma historia, vårt arv och vår civilisation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Det har blivit rekorddyrt att tanka bilen. Hela Sverige behöver ställa om för ett mer hållbart leverne, men många behöver bilen för att få ihop sin vardag. För barnfamiljer, lantbrukare, åkeriföretag m.fl. har det helt enkelt blivit orimligt dyrt. Hela Sverige måste fungera.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Frågan är inte rätt ställd. Blir därmed svår att svara på. Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. Det offentliga ska ha en stödjande roll - inte spela huvudrollen. En betydelsefull målsättning med svensk kulturpolitik bör vara att uppmuntra, stödja och underlätta alternativa finansieringsvägar för kultursektorn och för kulturarbetare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Sveriges kommuner och regioner ska behålla sin vetorätt. Rätt beslut på rätt nivå är viktigt för oss kristdemokrater. Stora viktiga beslut som berör en kommuns invånare måste vara förankrat hos dem som kommer påverkas av förändringen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Att vara människa i en utsatt situation där man tvingas tigga kan aldrig ses som en brottslig handling. Däremot är det redan idag brottsligt att nyttja människor för att driva in pengar för egen vinning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Politiken ska inte lägga sig i frågor som fattas bäst av den egna familjen. Rätt beslut på rätt nivå,

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Vi lever i en orolig tid. Det var längesedan Sverige var alliansfritt. Sveriges försvar är otillräckligt för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget och behöver därför gå med i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Sverige har idag världens högsta skatter. Vi kan som land se över och omfördela de statligamedel vi redan idag har med god marginal och höja anslagen till svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Reklambaserade tv-kanaler och streamingtjänster har idag ett brett utbud. Public service bör ha större fokus på nyhetsrapportering, granskning men också sända stora uppskattade och folkliga tillställningar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Svensk skola behöver reformers i grunden. Idag mår svenska barn allt sämre - vägen framåt för ökad kunskap, förståelse och barn och unga som mår väl är inte att införa tidigare betyg. Utan skickliga pedagoger med god förmåga att möta varje enskild individ och att stimulera barn att bibehålla sin nyfikenhet till att lära.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Sveriges kommuner har idag mycket olika förutsättningar. För att kunna leva och bo i hela Sverige måste landets kommuner hjälpas åt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Höghastighetståg är en dyr satsning som utgår ifrån storstadsperspektivet. Sveriges järnvägar behöver rustas upp i hela Sverige för att tåg från landets alla hörn ska vara tillgängliga och på i tid. Börja där först!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: Extra viktig Svensk sjukvård är idag inte jämlik. Vården behöver reformeras i grunden för att vi ska klara av att möta kompetensförsörjningen och ha en likvärdig vård vart än du bor i landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anna Zelvin: För dåligt insatt i frågan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anna Zelvin: Sverige har under flera år tagit emot fler än vad svenska kommuner och landet klarat av att möta upp - både gällande vårdbehov, att komma ut på arbetsmarknad m.m. Sverige behöver en tid framöver ha möjlighet att integrera och hjälpa de individer som idag kommit till Sverige. Däremot är det av vikt att vi fortsätter ta emot kvotflyktingar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anna Zelvins val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården