Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ida Hildingsson (fotograf Kent Eng)

Ida Hildingsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ett starkt och hållbart samhälle bygger på solidaritet mellan människor, miljö och resurser. Där ingen lämnas efter. Ett samhälle som inte är bra för alla är snart inte bra för någon. Social rättvisa, jämlik vård och utbildning utan vinstintressen och en inkluderande arbetsmarknad. Så ökar vi tryggheten för alla. Vill göra vardagen enklare för folk genom konkreta förslag från ord till handling.

Presentera dig själv

Feminist, socialist och antirasist.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Malin Björk

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Vänsterpartiet har så mycket inflytande som möjligt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ida Hildingsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig Inga vinster i välfärden! Skattepengar ska gå till elever, undervisning, fler personal och ökad kvalitet, trygghet och studiero. Vi har rätt att förvänta oss något bättre där våra barns rätt till en framtid står i fokus!

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Ida Hildingsson: Dyrt, osäkert och tar lång tid. Vi behöver satsa på förnybar energi!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Ida Hildingsson: Inte rätt väg att gå. Förtroendet för polisen kommer minska. Oskyldiga kommer drabbas bara för att man befinner sig eller bor i ett visst område. Risk för rasprofilering.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Ida Hildingsson: Slöseri med skattemedel. Bättre att anställa fler inom vård och omsorg. Har inget emot hushållsnära tjänster men de ska inte skattesubventioneras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Ida Hildingsson: Internationell solidaritet är viktigt för Vänsterpartiet. Behoven är stora i världen, viktigt att vi bidrar för att minska fattigdom, svält, tillgång till skola och ökad jämställdhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Ida Hildingsson: Pengarna skulle kunna användas bättre till att stärka vår gemensamma välfärd såsom skola, vård och omsorg. Ökad insyn och mindre anslag till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Ida Hildingsson: Gäller hus med höga taxeringsvärden. Komplettera den kommunala fastighetsskatten med statlig fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig Privata aktörer kan vara med och bidra med inte ersätta de offentliga satsningarna. Viktigt att kulturen fortsatt ska garanteras vara bred, tillgänglig i hela landet och inkluderande.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig Vi kan inte kriminalisera fattigdom. Det behövs långsiktigt arbete för att minska fattigdom och utanförskap, också i samarbete med resten av EU för att ge värdighet åt utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Ida Hildingsson: Alla ska vara fria att identifiera sig själva och de två kön vi har idag passar inte för alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig En central jämställdhetsfråga att dela lika på ansvar för hem och barn. Viktigt för barns utveckling och relation till båda föräldrarna. Idag är uttaget mycket ojämnt. Ett jämnare uttag skulle leda till bättre pensioner och högre inkomst för kvinnor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Ida Hildingsson: Viktigt för framtidstro, trygghet och ökad möjlighet till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Ida Hildingsson: Sverige behöver rusta upp försvaret, men det ska inte leda till nedskärningar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt att skatten behöver höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig Allmänheten behöver tillgång till ett brett utbud. Det är en demokratifråga. Alla ska utan dyra abonnemang få tillgång till både nyheter, information, nöje, utbildning och kultur.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Ida Hildingsson: skatteutjämningssystemet behöver ses över. Det är inte rättvist att de på landsbygden ska behöva betala mer skatt än de som bor i rika ofta storstadsnära kommunen, samtidigt som samhällsservicen är sämre i glesbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Ida Hildingsson: Staten ska inte ta över ansvaret. Men sjukvården behöver ses över så den blir mer jämlik i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Ida Hildingsson: Anställningstryggheten behöver förstärkas, inte försämras. Finns redan många möjlighet till uppsägning idag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Ida Hildingsson: EU behöver ta ett mer samlat ansvar, men vi står upp för asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Ida Hildingsson: Extra viktig En stark välfärd med fungerande skola, sjukvård, omsorg av sjuka och äldre kräver en solidarisk omfördelning av resurser. Efter många år med skattesänkningar där klyftorna ökar och samhället slits isär behöver vi en ny skattepolitik för ett mer rättvist och sammanhållet samhälle. Det ökar tryggheten för alls.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ida Hildingssons val:

  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning