Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Ekvall (fotograf null)

Mikael Ekvall

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag står upp för en bra personalpolitik för de som sliter i vården och vill se ökad grundbemanning och fler vårdplatser.

Presentera dig själv

Är en legitimerad lärare med industribakgrund som arbetar som regionråd för Vänsterpartiet. Gift trebarnsfar och boende i Huskvarna.

Vad har du för yrke?

Legitimerad lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

CH Hermansson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Vänsterpartiet får inflytande. Det kan handla om att budgetförhandla eller att medverka i regering- och regionstyre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Ekvall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mikael Ekvall: Extra viktig Skattepengar skall gå till skolan och inte till riskkapitalister.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mikael Ekvall: Kärnkraften sak fasas ut i takt med att ny planerings- och lagringsbar elproduktion byggs ut. Elområden bör avskaffas och Sverigepriser ska tillämpas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mikael Ekvall: Polisen ska visitera när brottsmisstanke föreligger inte annars.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mikael Ekvall: Under rådande former ja, eftersom hushållen också brottas med höga energi- och matpriser så måste priset på bränsle ned. Samtidigt ska staten ge stöd för att konsumenterna ska kunna ställa om. Omställningen ska inte vara en klassfråga.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Mikael Ekvall: Fastighetsskatten ska vara progressiv och de med höga inkomster och dyra fastigheter skall betala högre skatt än de i en "noramalvilla".

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mikael Ekvall: Föräldraförsäkringen behöver byggas ut så att fler föräldradagar kan betalas ut. Samtidigt ska det delas lika. Det möjliggör för båda föräldrar att ta ansvar för barnet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mikael Ekvall: Höjd skatt inom kapital- och banksektorn.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mikael Ekvall: Men mer nationell samverkan behövs och den statliga styrningen samt statsbidragen behöver stärkas.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Ekvalls val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Äldreomsorg