Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Artemis Lumarker (fotograf Dawn Anthony)

Artemis Lumarker

Varför ska väljarna rösta på dig?

Alla ska rösta på Vänsterpartiet för att vi bygger ett samhälle för alla oavsett plånbok, sysselsättning eller ålder. Vänsterpartiet förenar visionär socialism med konkreta förbättringar för äldre, företag, familjer, klimatet, barn, djur - ja, för alla! Rösta rött för att din trygghet är politikens ansvar.

Presentera dig själv

Juriststudent från bästkusten som älskar katter. Vid sidan av studierna driver jag också ett eget företag. Väl ledig umgås jag gärna med mina katter och läser filosofi. En perfekt dag för mig består av brädspel med vänner - det finns inget bättre än en sval drink, ett bräde och några tärningar!

Vad har du för yrke?

Studerande

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige ska styras av röda partier som bygger ett samhälle för alla! Det finns stora behov i välfärden, en brinnande klimatkris och en skenande klassklyfta. För att möta dessa utmaningar och skapa ett tryggt samhälle krävs stora investeringar vilket endast röda partier är beredda att finansiera.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Artemis Lumarker

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Alla barn ska få en likvärdig utbildning. Skolverksamhetens fokus ska vara barnens utbildning och inte skolägarnas vinster. Marknadsskolan ger glädjebetyg, segregation och klasskillnader. Vänsterpartiet vill att samhället ska ha ansvaret och kontrollen över vår skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Förnybara energislag går snabbare att bygga och är mer samhällsekonomiskt kloka investeringar. Kärnkraften är dyr, osäker och skapar ett beroende av uran vilket gör Sverige sårbart för påtryckningar från andra länder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Inskränkningar av personers rättigheter ska ske först vid konkreta misstankar om brott eller liknande. Inrättandet av zoner blir också ett utpekande som ger en osund debatt och fel fokus eftersom brottsligheten är problemet - inte dess geografiska läge.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: RUT är ineffektiv subventionering för de som har det bra ställt. Skattemedel bör istället användas till att stärka sjukvården och skolan. Det behövs mer satsningar på personalen inom sjukvården och inte skattefinansierad städtjänst hos Wallenbergs.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Det finns många behov i världen som Sverige kan vara med att tillfredsställa. Bistånd stärker barns och kvinnors rättigheter, minskar svält och sjukdomar samtidigt som det kan riktas för att öka demokratiskt inflytande. Internationellt bistånd är en sund investering för en bättre värld för oss alla!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Svenska skattemedel ska gå till sjukvård och skola m.m. Det finns inget behov att ha en monarki och än mindre att vissa genom födsel ska ha automatisk rätt till bidrag för att de tillhör en viss familj. Det är hög tid att införa republik!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Politiken behöver ta ansvar för systemförändringar för att vi alla ska kunna möta klimatkrisen. Det är viktigt att staten satsar på utbyggnad av laddningsstationer, järnvägsnätverket och en grön industri. Det behövs givetvis mer riktat stöd till landsbygden men klimatskadliga subventioner är fel väg för att rädda vår planet samtidigt som vi skapar en levande landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det behövs fler och mer progressiva skatter såväl som avgifter som jämnar ut klassklyftan. Sverige har idag enorma tillgångar som är otroligt snedfördelade. Tre män äger mer än vad halva Sveriges befolkning gör tillsammans - det är hög tid för politiken att ta ansvar för att skapa ett samhälle för alla.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Kultur ska vara för alla och offentligt stöd är en garant för detta. Privata aktörer får gärna bidra och skapa fler möjligheter att konsumera och skapa kultur men det offentliga behöver ta ansvar för att kultur inte blir en klassfråga. Genom det offentliga skapas kulturutbud och skapandemöjligheter över hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Politiken behöver ta ansvar för systemförändringar för att vi alla ska kunna möta klimatkrisen. Kommuner får inte bli bromsklossar i det akuta arbetet för att minimera klimatkrisen samtidigt som det är viktigt att ha med ett lokalt perspektiv och att säkra en rättssäker prövning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Vi behöver ta ansvar för att arbeta bort fattigdomen - den går inte att förbjuda bort. Alla ska ha möjligheter att leva värdigt vilket såväl Sverige som EU behöver vidta åtgärder för att garantera. Det finns också svårigheter i att rättssäkert definiera tiggeri vilket gör att förslag om tiggeriförbud är osäkra i vad de träffar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Individer ska få definiera sina identiteter. Alla är inte binära och könsbegreppet är djupt problematiskt. Det finns goda möjligheter att ha fler juridiska kön. Faktum är att det redan finns i exempelvis Tyskland.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Samhällets ojämställdhet är systematiskt och kräver krafttag för att nå en jämställd värld. Föräldraledigheten är idag ojämnt fördelad vilket i första hand drabbar kvinnor. Med ett jämställt uttag av föräldraledigheten blir pensionerna jämnare och framförallt kvinnor skulle få högre inkomster. En jämställd föräldraledighet gynnar även barnens kontakt med sina föräldrar då den blir mer balanserad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det finns många vinster med digitalisering men privata nätläkare ska inte ta skattepengar som behövs för annan vård. Resurser inom vården behöver fördelas utefter behov och inte nätläkares vinstintressen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet. Det skapar möjlighet och motivation för personer att lära sig språk och annan utbildning samtidigt som det minskar psykisk ohälsa. För att skapa en bra integration finns det många vinster med att ha permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Sveriges alliansfrihet ger oss trygghet och minskar risken att dras in i andra länders konflikter. Det ska vara upp till Sverige när det är i vårt intresse att ingripa och delta i en konflikt. Det finns även många goda värden med neutrala stater som kan erbjuda trygghet för civila m.fl. som drabbas i konflikter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: A-kassan har i decennier urholkats. Det behövs många reformer för att stärka personers rätt att ha värdiga liv även när de inte har arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det vi har gemensamt är politikens ansvar att förvalta för att alla människor ska kunna ta del av stränder m.m. Strandskyddet är också viktigt för biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det är viktigt att finansiering av nya utgifter inte sker på bekostnad av välfärd och trygghet. Skatten idag behöver dock bli mer progressiv och riktad för klassklyftorna i Sverige är enorma. Tre män äger mer än vad halva Sveriges befolkning gör tillsammans - det är hög tid för politiken att ta ansvar för att skapa ett samhälle för alla.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Det är viktigt att public service av demokratiskäl förblir relevant med ett brett utbud som tilltalar hela Sveriges befolkning. Kultur ska inte heller bli en klassfråga där visst utbud fastnar bakom prenumerationer etc. Public service förtroende är också viktigt för att skapa en säker nyhetsrapportering - förtroendet stärks av att det finns ett brett utbud som tilltalar många.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Vänsterpartiet har länge drivit på för ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas år 2025. Detta skulle inte påverka begagnade bilar samtidigt som vi snabbare kan möta klimatkrisen. Vänsterpartiet föreslår också massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastrukturen och kollektivtrafik för hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Forskningen om för tidiga betyg stödjer att barn enbart utsätts för mer stress med tidiga betyg. Det kan också låsa fast barn i uppfattningar om hur långt de kan nå. Det som behövs stärkas är lärandet, inte administrationen för mellanstadielärare. För att stärka skolan krävs satsningar på fler lärare och stödpersonal vilket möjliggör mindre klasser samt anpassat stöd utifrån varje elevs behov.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Alla i Sverige ska ha lika bra service oavsett var de bor. För ett blomstrande land krävs såväl levande städer som levande landsbygd. Mormors äldreomsorg eller barnens skola ska vara av samma kvalité för alla. Systemet som finns idag behöver ses över då det innebär att medborgare kan betala mer i kommunalskatt för sämre service än de i grannkommunen o.s.v.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Allvarliga brott ska inte gå att undkomma med endast böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Vänsterpartiet stoppade det nyliberala förslag som riksdagen nyligen röstade om. Det behövs fler bostäder. Det behövs fler bostäder till rimligt pris. Det behövs fler hyresrätter. Marknadshyror leder till mer inlåsningar och ökad segregation eftersom det skulle innebära en hyreschock.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: En planet att leva tryggt på är politikens ansvar. Ett av många projekt som Vänsterpartiet vill satsa på är höghastighetståg eftersom de behövs för klimatet och ger många arbetstillfällen. Sverige behöver århundradets satsning på järnvägsnätverket. Gröna satsningar ger också Sverige många nya jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det som behövs förbättras är sjukvården och allas rätt att få en trygg vård. Det finns enorma tillgångar i Sverige som genom en bättre fördelning kan användas för att stärka vården i hela landet. Att lägga pengar på en enorm omstrukturering är inte det skriande behovet efter pandemin.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Den som arbetar ska kunna stanna hemma om den är sjuk. Karensdagen leder till att personer går till arbetena trots att de är sjuka. Dessutom slår karensdagen ojämnt gentemot vissa yrken, varav främst arbetsyrken, där hemmaarbete inte är ett alternativ. För att jobba ska en kunna få vara sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Anställningstryggheten är otroligt viktig att värna om för att alla ska kunna trygga sin försörjning. Om det blir för lätt för arbetsgivare att säga upp personer drabbas arbetare genom att protester kan tystas. Vänsterpartiet var enda parti som röstade nej till försämringarna av anställningstryggheten som riksdagen nyligen beslutade om.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Artemis Lumarker: Det är viktigt att ha höga miljökrav och trygga såväl lokalsamhällens som samers rättigheter. Administrativa förenklingar är givetvis välkomna men inte på bekostnad av andra intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Vänsterpartiet står upp för asylrätten. Den som behöver skydd ska få det. Inte minst visar kriget i Ukraina behovet av att det finns trygga stater. Överlag behöver arbetet inom EU också stärkas för att stötta de länder som lever upp till sina internationella åtagande och hjälper människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Artemis Lumarker: För användandet av tvångsmedel ska det finnas misstanke om brott. Integriteten för medborgare får inte riskeras annat än vid mycket grova brott som kan föranleda vissa preventiva tvångsmedel.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Artemis Lumarker: Extra viktig Det behövs fler och mer progressiva skatter såväl som avgifter som jämnar ut klassklyftan. Sverige har idag enorma tillgångar som är otroligt snedfördelade. Tre män äger mer än vad halva Sveriges befolkning gör tillsammans - det är hög tid för politiken att ta ansvar för att skapa ett samhälle för alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Artemis Lumarker: Vänsterpartiet vill skydda 30 % av skogsmarken idag för att bevara biologisk mångfald samtidigt som en hållbar, grön skogsindustri får förutsättningar för att bidra till samhället. Det är också mycket viktigt att skydda våra sista naturskogar från avverkning och att kalhyggesbruket fasas ut inom skogsindustrin.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Artemis Lumarkers val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning