Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidatpresentation

Nooshi Dadgostar

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att vi inte bara pratar utan också handlar. Vi kommer få saker gjorda. Vi behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden och investera för att skapa fler jobb. Vi lovar inte allt till alla, men det vi lovar kommer vi att genomföra.

Presentera dig själv

Är mig själv.

Vad har du för yrke?

Partiledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Erlander

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritetsregering till vänster.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Svar i valkompassen

:

Nooshi Dadgostar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så tycker Nooshi Dadgostar: Riskerar att bli för dyrt för hushållen och industrin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så tycker Nooshi Dadgostar: Lägg tid och resurser på att utreda misstänkta brottslingar istället.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så tycker Nooshi Dadgostar: Undantag vid prischocker då vi måste skydda konsumenterna. Till exempel när Ryssland invaderade Ukraina och drivmedelspriserna rusade.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så tycker Nooshi Dadgostar: Mycket dyra fastigheter kan beröras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så tycker Nooshi Dadgostar: Föräldrarna ska känna sig trygga med att dom ska kunna ta ut sin del av försäkringen. Arbetsgivare behöver i större utsträckning utgå ifrån att både mamma och pappa tar ut föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så tycker Nooshi Dadgostar: Vård ska utgå ifrån behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så tycker Nooshi Dadgostar: Extra viktig Därutöver behöver den höjas ytterligare så att fler får ut 80% av sin tidigare inkomst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så tycker Nooshi Dadgostar: Fler kan få dispenser på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så tycker Nooshi Dadgostar: Måste kombineras med stora satsningar på bla laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så tycker Nooshi Dadgostar: Det behövs nya stambanor eftersom det är så trångt på spåren idag.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så tycker Nooshi Dadgostar: Det viktiga är att staten tar ett större finansiellt ansvar för vården så att den blir jämlik över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så tycker Nooshi Dadgostar: Miljökraven ska vara högt ställda. Men processerna måste bli effektivare och hänsyn också tas till påverkan på klimatet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nooshi Dadgostars val:

  • Sjukvården
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning