Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Wibjörk (fotograf )

Erik Wibjörk

Varför ska väljarna rösta på dig?

Familj, lag och rätt och de äldre värnar jag om. Har man arbetat ett helt liv så ska man kunna leva på sin pension. Att jobba ska ALLTID löna sig.

Presentera dig själv

Trebarnsfar som älskar fotboll. Jag uppvuxen på en liten ort där alla känner alla. Är aktiv i föreningslivet som ledare för barn och ungdomar i handboll och fotboll.

Vad har du för yrke?

Logistikchef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En riktig allians som värnar om Sverige.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Erik Wibjörk

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Erik Wibjörk: Vinstutdelning är inte det största problemet i dagens skola.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Erik Wibjörk: Den som är oskyldig har ingenting att dölja och det är för de laglydigas säkerhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Erik Wibjörk: 1 % av BNI ska avsättas för bistånd

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Erik Wibjörk: Det är självklart att det inte är de privata vårdgivarna som är problemet. Problemet är att vi har region som inte klarar av att leverera en tillgänglig och nära vård, därför att man alltför länge arbetat för att centralisera och lägga ner verksamheter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Erik Wibjörk: Extra viktig Tidsbegränsade uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel för alla skyddskategorier förutom kvotflyktingar. Den som får godkänt språkprov och samhällsorienteringsprov samt har egen försörjning ska kunna få sin ansökan om permanent uppehållstillstånd prövad inom tre år från beviljat tillfälligt uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Erik Wibjörk: Hög a-kassa bidrar inte till att lösa situationen på svensk arbetsmarknad

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Erik Wibjörk: Public service ska vara neutralt. Det är den inte i dagsläget.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Erik Wibjörk: Betyg ska ges första gången i årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Wibjörks val:

  • Energipolitik
  • Integration
  • Lag och ordning