Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Emma-Lina Johansson (fotograf Emmalisa Pauly)

Emma-Lina Johansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

I Vänsterpartiet tror vi på att kollektivet har möjlighet att förändra världen, jag vill bidra till kampen för ett mer jämlikt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är i dagsläget kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö. Jag bor i en hyreslägenhet vid Folkets park och mitt politiska engagemang väcktes under mina år i restaurangbranschen. Jag brinner för frågor om jämlikhet, bostäder, arbetsmarknadspolitik och rättvisa.

Vad har du för yrke?

Mitt huvudsakliga yrke är kock, har de senaste åren arbetat som projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla kvinnor som kämpat före mig

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett vänsterpolitiskt styre.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Emma-Lina Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Emma-Lina Johansson: Vi ska bekämpa fattigdom, inte de fattiga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Emma-Lina Johanssons val:

  • Miljö och klimat
  • Pensioner
  • Sysselsättning