Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nea Mustonen (fotograf Privat)

Nea Mustonen

Varför ska väljarna rösta på dig?

Därför att jag vill få chansen att påverka med "hands on". Jag brinner för äldre då jag som undersköterska sett med egna ögon hur situationen ser ut där, jag brinner även för barn/ungdommar och deras skolmiljö och som mamma till 2 barn med npf så är det ännu viktigare med en fungerande skolmiljö

Presentera dig själv

Jag heter Nea,är gift och har tre barn varav ett är numera utflugen. I huset finns även lite katter och en hund. Jag är utbildad undersköterska men ska börja studera I höst. Jag är glad och har nära till skrattet samtidigt som jag inte räds för tuffare situationer. Som person är jag envis och älskar debatt, mitt motto är att om man tar till personangrepp i en debatt så har man redan förlorat debat

Vad har du för yrke?

Undersköterska men börjar studera på ALT I höst

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill givetvis att vi ska kunna bedriva en bra politik som inte är så handlingsförlamad som det har varit sen senaste valet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nea Mustonen

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Kunga familjen representerar Sverige väl och har högt förtroende bland befolkningen. Dem bidrar även till Sveriges goda anseende utomlands

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Extra viktig Drivmedels kostnaderna har blivit på tok för höga och det gör det svårt för dem som behöver pendla till studier eller arbete. Hela landet behöver leva

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Det är viktigt att kommunerna får behålla sin möjlighet till sitt kommunala veto

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: En väldigt svår fråga som jag anser har flera bottnar i sig och därför behöver vi se på vad forskning och statistik visar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Extra viktig Jag anser att som förälder så känner man sitt barn bäst och väljer upplägget därefter. Familjer idag ser annorlunda ut idag med bla. Bonusföräldrar, ensamstående osv. Och då behövs en flexibel föräldraledighet

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Nea Mustonen har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Vi behöver först och främst se över utjämningssystemet så att det blir bättre utformat

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Vi borde i första hand se till att de befintliga spår och tåg vi har faktiskt underhålls ordentligt och fungerar innan vi satsar på ett höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: Extra viktig Staten bör ha huvudansvaret för sjukvården och får då en bättre överblick hur situationen i landet ser ut.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nea Mustonen: En översyn av minerallagen bör göras och då förstärka markägarens ställning vid en prospektering

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nea Mustonen: Extra viktig Jag anser att dem som har skyddsbehov ska få det men frågan är hur vi ska lyckas med att integrera dem så att dem blir en del av vårt samhälle. Det är en stor utmaning och samtidigt så behöver vi bli bättre på att utvisa dem som inte har rätt till asyl och då minska risken för att dem dras in i ett skuggsamhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nea Mustonen: Polisen behöver få mer möjlighet att förebygga brott, kanske är avlyssning ett rätt steg samtidigt som vi bör värna om integriteten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Nea Mustonen har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Nea Mustonen har hoppat över denna fråga