Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristoffer Löfgren (fotograf null)

Kristoffer Löfgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en samhällsintresserad och engagerad person som har vill verka för ett mer solidariskt och jämlikt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är 37 år gammal och lever med min familj på landet i Hälsingland. När jag inte arbetar eller engagerar mig politiskt spelar jag gärna trummor eller tv-spel.

Vad har du för yrke?

Verksamhetscontroller

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en regering där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristoffer Löfgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Kristoffer Löfgren: Extra viktig Skattepengar ska gå oavkortat till verksamheten och inte till bolagens vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Kristoffer Löfgren: Kulturen har ett egenvärde i sig. Konstnärer och kreatörer behöver kunna uttrycka sig obehindrat och utan att ta hänsyn till ekonomiska intressen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Kristoffer Löfgren: Alla måste ha råd att leva och bo. Med marknadshyror riskerar många att bli utan bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Kristoffer Löfgren: De som tjänar mest har också råd att bidra mest till vår gemensamma välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristoffer Löfgrens val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning