Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sadiq Yaqubi (fotograf Sadiqsbild)

Sadiq Yaqubi

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag hoppas att många väljare rösta på mig (på oss i vänsterpartiet) eftersom jag och mitt parti står för alla människornas rättigheter och för ett jämlikt och demokratiskt samhälle.

Presentera dig själv

Jag är en människa som tycker om att lära känna andra människor, accepterar jag alla oavsett hudfärg, kön och identitet. Jag tycker om att arbeta politiskt och hjälpa andra människor så mycket jag kan.

Vad har du för yrke?

lärare

I vilket land är du född?

Afghanistan

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nooshi Dadgoster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Marknadsskolan ska av skaffas och det ska bli mer likvärdig utbildning för alla.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sadiq Yaqubi

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Sadiq Yaqubi: Extra viktig Ingen ska få tjäna pengar på barn och skolan, alla barn är lika värda och ska få samma chans att lyckas på skolan och i livet.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Sadiq Yaqubi: Kärnkraft är dyr och dåligt för miljön.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Sadiq Yaqubi: Sverige ska bidra till att hjälpa fattiga länder att alla barn få gå i skolan.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Sadiq Yaqubi: Pengarna ska användas istället i skolan och sjukvården.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Sadiq Yaqubi: Men för tillfället är okej.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Sadiq Yaqubi: Sverige behöver mycket större elproduktion.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Sadiq Yaqubi: Ja, man ska få identifierar sig frit.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Sadiq Yaqubi: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet till sökanden.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Sadiq Yaqubi: Extra viktig Anställningstrygghet ska förbättras inte försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Sadiq Yaqubi: De som behöver skydd ska få skydden.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sadiq Yaqubis val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning