Val 2022 Valkompass
kommun

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

Om frågan
Kommunen ansvarar för merparten av samhällsservicen, till exempel förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunallagen reglerar vilka verksamheter som måste finnas. De frivilliga verksamheterna bestämmer kommunpolitikerna.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Jönköping

Alla delar av kommunen ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Med bredband som byggts ut i hela kommunen skapar vi förutsättningar för människor att bo och arbeta på landsbygden. Viktigt att kommunen är närvarande i alla kommundelar i form av förskola, skola, äldreomsorg mm.

KD
Kristdemokraterna Jönköping

Extra viktig fråga

Jönköpings kommun är så mycket mer än bara staden! Vi vill ha ett bostadsbyggande i hela kommunen. För detta krävs också att tillgången på villatomter ökar. Istället för ett nytt och dyrt stadshus i centrala Jönköping vill vi bygga sk "hubbar" runt om i kommunen där kommunal administrativ personal kan arbeta några dagar i veckan.

L
Liberalerna Jönköping

Blandad bebyggelse och service behöver finnas så långt det är möjligt i hela kommunen. Liberalerna verkar för en politik på både stad, mindre samhälle och landsbygd.

MP
Miljöpartiet Jönköping

Extra viktig fråga

Alla kommuninvånare har rätt till goda livsmiljöer med bra service, oavsett var man vill bo. Vi vill ha en livskraftig landsbygd, där förutsättningarna finns att driva företag, gå i förskola och skola, handla mat och ha god samhällsservice. Bra bredband och kollektivtrafik måste vara väl utbyggt även på landsbygden.

M
Moderaterna Jönköping

Extra viktig fråga

Kommunen är större än staden och det måste vara möjligt med god service oavsett var man väljer att bosätta sig. Det är viktigt med en blomstrande landsbygd och kommunen behöver arbeta snabbare med detaljplaner för att öka byggnationen i hela kommunen.

S
Socialdemokraterna Jönköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Jönköping

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Jönköping

Kommunen ska vara en sammanhållande och drivande kraft för ett samhälle där alla kan utvecklas och få ett bra liv. Skola, vård och omsorg ska finnas i hela kommunen.