Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till vindkraftsutbyggnad

Om frågan
Hultsfreds kommun har flera gånger utnyttjat sin kommunala vetorätt för att stoppa utbyggnaden av vindkraft. Senast gällde det en vindpark utanför Virserum.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Hultsfred

Extra viktig fråga

Dåligt förslag då många drabbas ekonomiskt och fysiskt. Sällan betalas det ut kompensation till de som drabbats typ värdeminskning fastigheter. Vi värnar landsbygdens folk.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Hultsfred

Vi vill försvara såväl boendemiljöer som naturen. Vi är en kommun som lever mycket på vårt friluftsliv.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Hultsfred

ja, det kommunala vetot ska behållas. Ny vindkraft är viktig för att klara energiomställningen. Det måste dock ske i överenstämmelse med lokala förhållanden. Det kan innebära att vi som kommun tillstyrker eller avstyrker en ansökan om vindkraftspark beroende på den påverkan som vindkraftverken kan medföra på boende och omgivning

M
Moderaterna Hultsfred

Extra viktig fråga

Infrastruktur, energi och kommunikationer som ger individen möjligheter. Exempel: Tillgång till energi, genom vindkraft på rätt platser.

S
Socialdemokraterna Hultsfred

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

V
Vänsterpartiet Hultsfred

Partiet har inte lämnat någon motivering