Val 2022 Valkompass
kommun

Elever ska slussas till skolor med vikande underlag

Om frågan
Kommunen bestämmer på vilken skola elever ska gå på genom så kallade anvisningsområden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Hultsfred

Närheten till skolan och elevens önskan att gå med sina kamrater är väsentligt, men i vissa fall skulle förändrade anvisningsområden ge möjlighet för en skola att leva vidare

S
Socialdemokraterna Hultsfred

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Hultsfred

Kan hjälpa till att behålla skolor på våra mindre orter och vara ekonomiskt fördelaktigt när en viss skola kanske skulle behöva byggas ut/om eller byggas ny när elevunderlaget kan beräknas gå ner efter viss tid. Man kan helt enkelt utjämna trycket på elevplatser.

SD
Sverigedemokraterna Hultsfred

Extra viktig fråga

Vi måste se till att alla elever kommer till skolan och får adekvat utbildning enligt läroplanen. Även om det inte är det mest ekonomiska i längden. Skolan är viktig för alla mindre orter och där vill vi rusta upp skolorna.

V
Vänsterpartiet Hultsfred

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Hultsfred

Extra viktig fråga

Nödvändig kommunal service ska finnas på alla orter i kommunen. Exempel: skolor med hög kvalitet.