Val 2022 Valkompass
kommun

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

Om frågan
Normkritik är en metod för att synliggöra och kritiskt granska synsätt som styr vad vi anser är normalt.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Hörby

Extra viktig fråga

Normer och det som är normalt är inte per definition dåligt och behöver inte utmanas genom normkritik. Vi Sverigedemokrater är kritiska mot normen att vara normkritisk.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Hörby

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Hörby

Vi ska vara öppen för allt och alla, tillsammans för vårt Hörby och för vårt Sverige.

KD
Kristdemokraterna Hörby

Hörby kommun ska vara en bra arbetsgivare med gott ledarskap som verkar mot alla typer av diskrimineringar

L
Liberalerna Hörby

Det är en självklarhet att det skall vara så.

MP
Miljöpartiet Hörby

Varje individ har olika förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag. En politik där alla skall vara lika slår ut de människor som kanske t.ex har ett funktionshinder. Hörby ska vara en plats där alla ska kunna delta i samhället, oavsett funktionsnivå, HBTQ eller etniskt ursprung.

S
Socialdemokraterna Hörby

Det är en självklarhet att vår samhälle ska vara öppet för alla och att vi som kommun ska motverka all typ av diskriminering. För oss socialdemokrater är alla människor lika mycket värda.

SPI
SPI Välfärden Hörby

Extra viktig fråga

Vi skall ha noll tolerans mot allt vad diskriminering mobbning är

V
Vänsterpartiet Hörby

Partiet har inte lämnat någon motivering