Val 2022 Valkompass
kommun

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

Om frågan
Helsingsborgs nya sjukhus ska byggas i Östra Ramlösa. I samband med det, ska en ny stadsdel skapas. Men det finns olika uppfattning hur den ska bebyggas – villor eller flerfamiljshus.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Helsingborg

Vi vill se en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus, flerfamiljshus och villor. I form av både ägande-, hyres- och bostadsrätter. Yteffektiv och klimatsmart byggnation samt markanvändning.

MP
Miljöpartiet Helsingborg

Extra viktig fråga

Åkermarken ska prioriteras för jordbruket. När vi väl bygger på åkermark så måste det vara platseffektivt, det är inte villor.

V
Vänsterpartiet Helsingborg

Vi behöver bygga yteffektivt med hänsyn till klimatet och prioritera hyrda bostäder istället för eget ägande.

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Helsingborg

Nej, vi vill se en blandad bebyggelse och jämlika stadsdelar.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Helsingborg

De kommande åren kommer Helsingborgs befolkning att öka kraftigt. Då behövs fler och mer attraktiva boenden av olika slag.

SD
Sverigedemokraterna Helsingborg

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Helsingborg

KD vill att Östra Ramlösa ska bli den mest barnfamiljsvänliga stadsdelen i Sverige och det finns idag en stor brist på småhus som villor och radhus.

M
Moderaterna Helsingborg

Helsingborg har under senare år växt snabbt, det är i grunden bra att många vill bo i vår stad, men det har också inneburit att det byggts för få småhus och villor. Vi vill att Östra Ramlösa ska planeras med barnfamiljer i fokus. Drömmen om en villa med trädgård får inte bli förbehållen en elit. Fler ska kunna ha råd med radhus, villa eller att bygga sitt drömhus.