Val 2022 Valkompass
kommun

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

Om frågan
I Helsingborg kostar det för närvarande mellan 5 och 20 kronor per timme att parkera sin bil.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Helsingborg

Vi tar klimatkrisen på allvar och vill därför istället ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Helsingborg

Centrumutvecklingen och vår stadskärna är väldigt viktig för Centerpartiet. Människor, cyklar, uteserveringar och upplevelser med mera måste få ta mer plats och bilen mindre. Därför behöver fler utnyttja kollektivtrafiken.

KD
Kristdemokraterna Helsingborg

Vi behöver en ny och samlad parkeringslösning i centrum, inte i första hand avgiftsfri parkering.

MP
Miljöpartiet Helsingborg

Staden ska vara en plats för människor. Det måste finnas olika möjligheter för människor att ta sig in till centrum, men vi måste prioritera kollektivtrafik, cykel och gång.

S
Socialdemokraterna Helsingborg

Vi ser hellre en satsning på kollektivtrafik för att främja handel och för att ge mer plats för människan och värna klimatet.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Helsingborg

För att bibehålla och värna cityhandeln och ett levande centrum krävs det bra förbindelser med alla former av transportmedel. Därför bör avgiftsfri parkering testas och utvärderas.

M
Moderaterna Helsingborg

Det är viktigt att centrum är det tillgängliga vardagsrum för helsingborgarna som det ska vara, samtidigt måste vi säkerställa att det finns lediga platser till de som ska handla. Bristen på p-platser riskerar att bli ännu värre med avgiftsfri parkering. Vi måste först säkra tillgången på parkeringsplatser sedan är vi positiva till att sänka avgifterna.

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Helsingborg

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering