Val 2022 Valkompass
kommun

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

Om frågan
Naturreservat är en stark skyddsform för mark som kan bildas av både kommuner och länsstyrelser. Naturreservaten består ofta av sammanhängande värdefull natur med till exempel naturskog, vattendrag, myrar, marina miljöer och öppna kulturlandskap.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Hässleholm

Vi har en fantastik natur beroende på att människor i alla tider tagit hand om sin skog. Att lägga pålagor så att skogen inte längre kan användas och brukas är dåligt.

KD
Kristdemokraterna Hässleholm

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Hässleholm

Naturen kan vara tillgänglig utan så många naturreservat. Moderaterna vill värna äganderätten och möjligheten att driva företag på landsbygden. Ett ansvarsfullt jord- och skogsbruk bidrar till arbetstillfällen och hållbarhet på landsbygden.

Ganska bra förslag

FOV
Folkets Väl Hässleholm

Förutsatt att det rör sig om kommunalt ägd mark.

L
Liberalerna Hässleholm

Naturen är en av kommunens viktigaste resurser både som källa till rekreation och friluftsliv. Kommunala naturreservat bidrar till att kommunen fortfarande har medbestämmande över områdena.

SD
Sverigedemokraterna Hässleholm

Vi är positiva till att bevara skogar och natur, men detta kan göras även utan göra naturreservat. Alla skogar och natur ska skyddas och hanteras med respekt för framtiden.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Hässleholm

Extra viktig fråga

I Hässleholm finns det inga kommunala naturreservat. Hushållen ska ha nära till naturen. Det är bra för hälsan, avkoppling och miljön. Dessutom ökar fastigheternas värde, något som gynnar kommuninvånarna.

S
Socialdemokraterna Hässleholm

Det är viktigt både nu och för framtiden att vi skyddar våra naturvärden från exploatering.

V
Vänsterpartiet Hässleholm

Bevara biologisk mångfald, skapa och behålla tysta områden.