Val 2022 Valkompass
kommun

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

Om frågan
Det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar Fastighets AB har lägenheter och lokaler i Sveg, Hede, Funäsdalen och Bruksvallarna. Härjegårdar äger cirka 1000 lägenheter i Härjedalen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Härjedalen

Extra viktig fråga

Vi har för närvarande brist på hyresrätter, inte minst i Funäsdalen, och behöver därför ha förmåga att nyproducera i egen regi. Däremot kan fastighetsavdelningen samordnas med kommunen för att ge bättre förutsättningar för underhåll och planering i koncernens totala bestånd av bostäder och lokaler.

V
Vänsterpartiet Härjedalen

Extra viktig fråga

Det måste finnas ett lokalt bostadsbolag för att hålla ner hyran på hyresrätter. Annars kan inte ex. en undersköterska kunna bo där.

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Härjedalen

Härjedalen behöver ett bostadsbolag som tillgodoser behovet av hyresrätter när inte näringen uppnår behovet.

Ganska bra förslag

Övr
Härjedalspartiet Härjedalen

Privata företag sköter det minst lika bra som kommunen

SD
Sverigedemokraterna Härjedalen

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Härjedalen

Extra viktig fråga

För att frigöra investeringsmedel för att rusta skolor och äldreboenden.

VOXH
Folkets röst - VOX humana Härjedalen

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Härjedalen

Härjegårdar har varit en ständig punkt och som gett upphov till att gång efter gång behöva skjuta till medel av stora belopp. Kommunens beslut och Härjegårdars egna planer är inte heller samspelta vilket är mycket märkligt. Fastigheter dumpas till underpriser, underhållet har varit under all kritik och alla skulle må bra av de frigörs från kommunalt ansvar.

L
Liberalerna Härjedalen

Extra viktig fråga

Detta är en av de frågor som vi driver. Härjegårdar är hårt belånade och det innebär att kommunen har svårt att få lån från Kommuninvest för investeringar i skolor och ädreboenden. Detta eftersom kommunen borgat för Härjegårdars lån, samt att Härjegårdar har en stor underhållskuld.