Val 2022 Valkompass
kommun

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

Om frågan
Tiggeriförbud innebär att det blir förbjudet att passivt be om pengar, pant eller liknande.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Haninge

Vi är emot ett tiggeriförbud. I stället behövs insatser som motverkar fattigdomen som ligger bakom att människor inte ser någon annan utväg än att tigga

L
Liberalerna Haninge

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Haninge

Personer som tigger är i en utsatt situation och enligt vår mening har alla människor rätt att be om hjälp, även genom att tigga.

S
Socialdemokraterna Haninge

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Haninge

Extra viktig fråga

Nej, att förbjuda någon att be om hjälp är en inskränkning av yttrandefriheten. Självklart ska ingen behöva tigga för sitt uppehälle. Hjälp ska i första hand anordnas i hemlandet - om så krävs med EU:s hjälp. Svenska tiggare ska få hjälp av socialförvaltningen.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Haninge

Tiggeri är destruktivt. Genom att acceptera tiggeriet som fenomen förpassar man dessa människor till ett permanent utanförskap. Samtidigt får unga generationer i Sverige lära sig att titta bort från utsattheten det innebär, att inte hjälpa sin medmänniska helt enkelt. Tiggeriet är inte lösningen för att få människor ur fattigdom.

M
Moderaterna Haninge

Ingen människa ska behöva komma till Sverige och tigga för sitt uppehälle. Vi behöver komma till rätta med exploatering av fattiga människor från andra EU-länder och det här är ett sätt.

SD
Sverigedemokraterna Haninge

Extra viktig fråga

Tiggeri leder till människohandel och orsakar dessutom förslumning. Vi är medvetna om att människor som tigger lever i en mycket utsatt situation, men tigger i i Sverige löser inte problemet, utan det krävs internationella påtryckningar för att bl.a. Rumänien ska ta hand om sina medborgare.