Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

Om frågan
F–9 innebär att skolan har årskurser från förskoleklass till och med niondeklass.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Haninge

Vi tycker att skolor ska placeras runtom i kommunen utifrån hur stort behovet är. Om det inte finns ett behov av en F-9-skola i en kommundel så ska vi såklart inte bygga en sådan - det vore ansvarslöst gentemot skattebetalarna.

L
Liberalerna Haninge

Behovet ska styra vart skolorna är. Skolor ska finnas där eleverna finns.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Haninge

Driftsformen är inte avgörande för oss Moderater det är kvalitén som ska styra. Vi är positiva till att det finns en F-9 skola i varje kommundel men elevunderlaget måste styra utbudet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Haninge

Centerpartiet är i grunden för att det finns en F-9 skola i varje kommundel om det finns elevunderlag för det.

MP
Miljöpartiet Haninge

Det är viktigt att alla barn har nära till skolan.

S
Socialdemokraterna Haninge

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Haninge

Extra viktig fråga

Fördelen med F-9-skolor är att barnen dels får en kontinuitet i sin skolgång och dels att skolan i sig blir med attraktiv, eftersom barnen kommer kunna gå där i 10 år.

V
Vänsterpartiet Haninge

Extra viktig fråga

Först på tur står en F-9 skola i Jordbro.