Val 2022 Valkompass
kommun

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

Om frågan
Utöver Hammarlundens fritidsgård har kommunen öppnat ytterligare en på prov - Mörmo Gårds fritidsgård.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Hammarö

Kommunalt drivna fritidsgårdar är inte det effektivaste sättet att möta oron bland ungdomarna. Mer samarbete med föreningar och civilsamhället är ofta effektivare.

Ganska bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Hammarö

Fritidsgårdar är bra för våra ungdomar. Det bör dock ses över hur verksamheten drivs, vi vill se mer aktivt ledarskap på plats så ungdomarna får bra vuxna förebilder.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Hammarö

Vi har fina ungdomar på ön och alla måste ges möjlighet att få välja vad de vill sysselsätta sig mig.

L
Liberalerna Hammarö

Hammarö växer mycket på östra sidan av ön och det är logiskt att även kommunen verksamhet följer med.

MP
Miljöpartiet Hammarö

Extra viktig fråga

På fritidsgårdarna kan man känna sig trygg, bli sedd, utvecklas och får vara den man är. De är öppna och kräver inte prestationer eller närvaro på viss tid. Därför kan de vara särskilt viktiga för ungdomar som inte deltar i föreningslivet. Viktigt att fritidsgårdarna har mål, utvärdering och kvalificerad personal, vilket vi har idag. Det måste finnas ett nära samarbete med kommunens föreningar.

M
Moderaterna Hammarö

Extra viktig fråga

Det är av största vikt för våra barn och ungdomar.

S
Socialdemokraterna Hammarö

Extra viktig fråga

För oss är det viktigt med flera mötesplatser för våra kommuninvånare, i alla åldrar. Det är en del i arbetet med att Hammarö ska fortsätta vara en trygg kommun för alla.

V
Vänsterpartiet Hammarö

Vi driver detta sedan många år, så inte oväntad tycker vi det är bra.