Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Halmstads kust

Om frågan
Vattenfall har ansökt om att få bygga 50 stycken 290 meter höga vindkraftverk på Stora Middelgrund, cirka 40 kilometer utanför Halmstads kust. Beslutet ska tas av regeringen, men kommunen kan påverka som remissinstans.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Halmstad

Vi i sverigedemokraterna har länge värnat om våra gemensamma naturvärden. Att bygga storskalig vindkraft utmed kusten påverkar våra kustmiljöer negativt och förfular vår kustremsa. Vidare påverkar vindkraftverken vårt fågelliv. Vindkraft i större skala är ekonomiskt ineffektiv och kan ta decennier att få på plats. Värt att nämna är också försvarsintresset som hindrar byggnation av vindkraft.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Halmstad

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Halmstad

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Halmstad

I tider av både energibrist och stigande priser ser vi att vindkraften till havs är framtiden. Den har en låg investeringskostnad relativt sett, den kan driftsättas ganska snabbt och inte minst är det en förnybar energikälla.

L
Liberalerna Halmstad

Vi måste ha fler alternativa energikällor för att klara omställningen klimatet kräver. Vi gillar både kärnkraft och vindkraft. Vi vill gärna att de placeras långt ut för att minska risken att de förstör utsikten.

MP
Miljöpartiet Halmstad

Havsbaserad vindkraft kan ersätta hela Sveriges elproduktion från kärnkraft och mer därtill. Det blåser mer till havs vilket gör att den havsbaserade vindkraften är en stabilare energikälla och har en större årsproduktion än den landbaserade.

S
Socialdemokraterna Halmstad

Extra viktig fråga

Halmstad och Halland har goda förutsättningar för havsbaseradvindkraft. Vindkraft långt ute till havs är avgörande för att stärka Sveriges och Halmstads energiförsörjning framåt. Generellt syns eller hörs inte vindkraften när den förläggs till havs, vilket vi tycker är bra. Havsbaserad vindkraft innebär generellt en mindre påverkan på motstående intressen och den ger en jämnare elproduktion.

V
Vänsterpartiet Halmstad

Extra viktig fråga

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Vänsterpartiet ser stor potential i den havsbaserade vindkraften. Vindkraften kan snabbt byggas ut och är lönsam. Viktigt är att naturhänsyn tas vid byggnation.