Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

Om frågan
Ett kraftbolag har fått tillstånd att riva dammarna i Östra och Västra Görsjön som inte längre används i energiproduktion. Kommunen har överklagat tillståndet eftersom det finns en oro att rivningarna medför en ökad risk för översvämningar.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Hagfors

Extra viktig fråga

Vi vet att dammägarna har i många fall rätt att riva dammar som man inte längre har användning för. Kommunen kan yttra sig över konsekvenserna av att riva dammar.

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Hagfors

Extra viktig fråga

Det kan förändra landskapet på ett negativt sätt. Då påverkar det de som bor och verkar inom det området dammen finns.

M
Moderaterna Hagfors

Extra viktig fråga

De vattenspeglar vi har i kommunen är en del av kulturarvet kring utvecklingen och industrialiseringen av kommunen. Förvisso har mark och miljö en gång sett annorlunda ut med detta är vad vi idag har byggt vår bygd kring. Vi ska i möjligaste mån arbeta för ett bevarande av våra vattenspeglar i den form vi ser dem idag.

OR
OBEROENDE REALISTER Hagfors

Extra viktig fråga

Det är viktigt att vi skiljer på förvaltning och politik. OR:s politiska ambition är att driva en förändring av de lagar och förordningar som styr utrivning av dammar, och aktivt påverka de myndigheter och beslut som reglerar hur dammar rivs. OR anser att i stort sett alla vattendrag i Hagfors kommun reglerats för att utnyttja vattnets kraft och ska klassas som kraftigt modifierade vatten.

S
Socialdemokraterna Hagfors

Extra viktig fråga

S politiska ambition är att driva en förändring av lagar och förordningar som styr utrivning av dammar, och aktivt påverka de myndigheter och beslut som reglerar hur dammar rivs. Det kan man inte göra som ett lokalt parti. Då måste vi driva frågan på nationell nivå och där har vi duktiga företrädare från Hagfors kommun. S anser att vattnet ska klassas som kraftigt modifierade vatten.

SD
Sverigedemokraterna Hagfors

Extra viktig fråga

Om dammar rivs dålig för lokala fiskbestånd, boende och turister.