Val 2022 Valkompass
kommun

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

Om frågan
Grästorp är en av 14 kommuner i Sverige som saknar allmännyttigt bostadsbolag.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Grästorp

Bolagets bekymmer i samhället blir ofta större än vinsten.

SD
Sverigedemokraterna Grästorp

Dåligt då Grästorp är en liten kommun och bostadsbyggandet är fullt fungerande som det är.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Grästorp

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Grästorp

Vi Liberaler har motionerat om ett kommunalt bostadsbolag i Grästorp men är i grunden intresserade av privata aktörer som bygger bostäder och driver bostadsbolag. Dock - om det saknas privata initiativ och intressen så bör kommunen själv tillse att bostäder byggs och förvaltas.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Grästorp

Kommunen måste ta ett större ansvar för att se till att det finns prisvärda bostäder av olika slag.

M
Moderaterna Grästorp

Grästorp behöver ett kommunalt fastighetsbolag för att ha egen rådighet att bygga lägenheter nära stora behov finns, men bara i undantagsfall om ingen privat aktör vill bygga.

S
Socialdemokraterna Grästorp

Extra viktig fråga

Bristen på mindre bostäder i Grästorp bidrar till att invånare nödgas flytta till annan ort för att kunna tillgodose sina boendebehov. Vi vill att det byggs fler bostäder för de som inte vill eller har möjlighet att bygga en villa. Det är här det kommunala bostadsbolaget kan göra skillnad, när det kommer till att tillhandahålla hyresrätter för att få fler valmöjligheter vid nästa bostadsval.