Val 2022 Valkompass
kommun

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

Om frågan
Sommaren 2021 stängde fritidsgården Drömkåken i Djurås. För närvarande finns en fritidsgård i Gagnefs kommun. Den är placerad i Mockfjärd.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Gagnef

Det viktiga är att erbjuda bra fritidsverksamhet till barn och unga, inte vilka lokaler som ska finnas. Det unga efterfrågar ska erbjudas.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Gagnef

Om det ska finnas ungdomsgårdar måste deras verksamhet vara utformad utifrån vad ungdomarna gör och är intresserade av idag.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Gagnef

Extra viktig fråga

Sen C, S och M stängde en fritidsgård har ungdomarna fått det svårare att ta sig till verksamheten. KD var ledande i motståndet till nedläggningen. Vi tycker att fritidsgårdarna är viktiga och vill öppna den stängda fritidsgården.

L
Liberalerna Gagnef

Kommunen är stor till ytan och med endast 1 fritidsgård öppen är det ett ytterst fåtal ungdomar i kommunen som kan ta del av deras verksamhet.

MP
Miljöpartiet Gagnef

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Gagnef

Extra viktig fråga

Vi behöver se och möta alla ungdomar på ett bra sätt.

V
Vänsterpartiet Gagnef

Idag finns ingen fast fritidsgård värd namnet och den ambulerande verksamheten har inte den genomslagskraft man önskar. Dessutom med kollektivtrafikens frånvaro under kvällar och helger så behövs fritidsgårdarna i om inte alla åtta orter så där det finns skola med mellanstadie och högstadie.