Val 2022 Valkompass
kommun

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

Om frågan
Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för den som behöver service och omvårdnad dygnet runt.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Gagnef

Extra viktig fråga

Detta måste vi se över på ett långsiktigt sätt.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Gagnef

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Gagnef

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Gagnef

Vi skall ha äldreomsorg i så stor del av kommunen som möjligt.

MP
Miljöpartiet Gagnef

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Gagnef

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Gagnef

Björbo är den ytterst placerade tätorten i kommunen och även där behövs ett lokalt äldreboende för att de ska kunna få en god och nära vård även där, utan att behöva flytta till annan del av kommunen.