Val 2022 Valkompass
kommun

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

Om frågan
För att kameraövervaka platser där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Kommunen måste kunna visa att problemen med brottslighet på platsen är så stora att de väger tyngre än den personliga integriteten.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Falkenberg

För oss är frågan om personlig integritet mycket viktig och varje kamera på allmän plats en inskränkning på den personliga integriteten. Varje gång ett samhälle valt att låta upplevd säkerhet gå före personlig integritet har det varit de första stegen mot ett mer auktoritärt samhälle. Dock har de sin plats på tex avskilda parkeringar och i parkeringshus

V
Vänsterpartiet Falkenberg

Övervakningskameror är, ofta nog, en sista desperat åtgärd som tas till för att visa "handlingskraft". Det kan vara bra i vissa lägen - men blir oftast en ursäkt för att inte arbeta förebyggande och satsa de resurser som behövs i skolan, kulturen, socialtjänsten med mera.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Falkenberg

Fler platser än idag, men vi vill inte ha ett övervakningssamhälle.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Falkenberg

Satsa på ökad belysning och fler kameror i offentliga miljöer.

KD
Kristdemokraterna Falkenberg

Kd var drivande för att trygghetskameror kom upp vid stationen, och det har haft effekt, både vad det gäller att minska skadegörelse, hjälpa till att utreda brott, och skapa trygghet. Vi ser att fler platser skulle ha nytta av detta i kombination med andra trygghetssatsningar.

M
Moderaterna Falkenberg

Vi vill att Falkenbergarna ska känna sig trygga

S
Socialdemokraterna Falkenberg

Det behövs på flera platser i staden. Löser problemet med skadegörelse och gör områden tryggare för vanligt hederligt folk.

SD
Sverigedemokraterna Falkenberg

Kan vi förhindra brott med t ex övervakningskameror finns det ingen tvekan att ha det på offentliga platser. Man ska kunna känna sig trygg i vår kommun och kan vi då förebygga brott så är det vår skylighet som kommun att göra det.