Val 2022 Valkompass
kommun

En ny skola ska byggas i Jonslund

Om frågan
Jonslunds skola har drygt hundra elever. Det här förslaget innebär att nuvarande skola rivs och en ny byggs.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Essunga

Bra att det satsas på de mindre orterna i kommunen. Dock är våran kommun såpass liten att lärarunderlaget är svårt att fylla på flera små skolor, lokalkostnaderna för flera skolor mot en större centraliserad sådan blir också högre.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Essunga

Extra viktig fråga

Jonslunds skola och förskola är väl fungerade verksamheter, men i väldigt slitna lokaler. Centerpartiet vill se väl fungerande skola och barnomsorg i hela kommunen och då måste det finnas bra lokaler för verksamheten.

KD
Kristdemokraterna Essunga

Extra viktig fråga

Skolorna i Essunga är eftersatta. Vi ser positivt att skolorna i ytterområdena satsas på då vi har en vision om att Essunga ska växa och bli en attraktiv kommun att bo i.

MP
Miljöpartiet Essunga

Extra viktig fråga

Nuvarande skola är dåligt underhållen och det behövs en ny.

M
Moderaterna Essunga

Extra viktig fråga

Det är det bästa alternativet ur ett långsiktigt perspektiv

SD
Sverigedemokraterna Essunga

Arbetsmiljön för elever och personal ska vara god i Essunga kommun . Enda alternativet är att bygga nytt när underhållet varit mycket bristfälligt under alltför lång tid .