Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

Om frågan
På köttfria dagar är alla rätterna som serveras i skolmatsalen vegetariska. En anledning till att skolor inför köttfria dagar är av miljöskäl, eftersom köttproduktion orsakar större koldioxidutsläpp än produktionen av grönsaker och spannmål.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Essunga

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Essunga

Hur många dagar det ska serveras kött i skolan ser vi som en fråga för verksamheten. Vi tycker det är viktigare för politiken att säkerställa att köttet som serveras är uppfött i Sverige och att öka andelen lokalproducerade råvaror.

KD
Kristdemokraterna Essunga

Det är många barn som får sitt huvudmål mat i skolan vilket behöver vägas in så att det är en näringsrik måltid. Att ta till vara hållbarhetsaspekter, vilket är syftet med köttfria dagar, kan göras på många olika sätt, tex genom att handla närodlat och se till att minska matsvinnet.

MP
Miljöpartiet Essunga

Det skall vara ett fritt personligt val om man skall äta kött eller inte

M
Moderaterna Essunga

Extra viktig fråga

Vi moderater värnar svenskt jordbruk samt värnar starkt om valfrihet för den enskilde.

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Essunga

Extra viktig fråga

För att vi ska nå klimatmålen måste vi agera med starkare medel och utgå ifrån vegansk kost. Den är både bättre ur allergiperspektiv och kostnad. Tillsätt därefter protein om så önskas en väldigt liten andel kött eller baljbaserat/ärtbaserat. Fläsk men framförallt nötkött står för en väldigt hög klimatkostnad och det är något vi inte har råd med. Bättre med två dagar än inga, dock inte gott nog.