Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunens kameraövervakning ska utökas

Om frågan
Många kommuner har på senare tid satt upp kameror på offentliga platser för att öka tryggheten. För det krävs tillstånd, och kommunen måste visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske - problem som är större än integritetsintresset.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Eslöv

Kameraövervakning på vissa platser har visat sig ha positiva effekter på den ökade tryggheten. Men kameraövervakning ska användas varsamt med individens integritet i åtanke.

MP
Miljöpartiet Eslöv

Kamerabevakning kan behövas ibland men för att öka tryggheten är det bättre med mer förebyggande insatser så som belysning, nattvandrare, fritidsgårdar, drogförebyggande arbete etc.

V
Vänsterpartiet Eslöv

Vi vill arbeta i preventivt syfte istället för att kränka medborgarnas integritet.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Eslöv

Extra viktig fråga

Kameraövervakning riskerar att tränga bort brottsligheten till oövervakade områden, men de gör också att man kan känna sig säker där kamerorna finns!

L
Liberalerna Eslöv

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Eslöv

Öka tryggheten i hela kommunen. Brottsförebyggande. Möjligheterna att klara upp brott ökar.

S
Socialdemokraterna Eslöv

Eslöv behöver fler övervakningskameror på platser som upplevs som otrygga. De ska sättas upp tillsammans med polisen. Vi behöver också andra insatser som till exempel fältare och fritidsledare. Ibland behöver vi också ordningsvakter.

SD
Sverigedemokraterna Eslöv

Extra viktig fråga

Takten och utbyggnaden av kameraövervakning ska kraftigt öka. Polisen ser ett behov av kameraövervakning och har ansökt om detta. I nuläget har man kameraövervakning på Stora Torg i Eslöv. Nu är det dags för Eslövs kommun att förstärka polisens arbete med egen kameraövervakning på strategiskt viktiga platser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.