Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

Om frågan
Många kommuner har på senare tid satt upp kameror på offentliga platser för att öka tryggheten. För det krävs tillstånd, och kommunen måste visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske - problem som är större än integritetsintresset.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Emmaboda

På vissa platser skulle vi vilja ha mer övervakning, ex vid järnvägsstationen.

KD
Kristdemokraterna Emmaboda

Ganska bra förslag för ökad trygghet.

M
Moderaterna Emmaboda

Det inkräktar på individens integritet, men kan i vissa miljöer vara motiverade.

S
Socialdemokraterna Emmaboda

Tryggheten på offentliga platser – till exempel gator och torg, bibliotek, skola, sporthallar och simhallar – ska särskilt förstärkas. Små mängder oordning i ett område skapar mer oordning, som i sin tur kan leda till grövre brottslighet. Det kan vara aktuellt att installera trygghetskameror där det finns behov och andra alternativ inte finns.

V
Vänsterpartiet Emmaboda

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Emmaboda

Extra viktig fråga

Otryggheten tar nya höjder och för att motverka det måste kommunen ta till nya åtgärder för att hindra problemen. Kameror på vissa utsatta platser är därför rätt väg att gå.