Val 2022 Valkompass
kommun

En handläggare ska stötta invandrare som vill återvända till ursprungslandet

Om frågan
Den som fått uppehållstillstånd som flykting/skyddsbehövande och vill återvända till hemlandet kan få bidrag från Migrationsverket. Återvandringshandläggaren ska, enligt förslaget, hantera det praktiska och underlätta återvändandet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Emmaboda

Vi avser ej tillsätta någon särskild tjänst för detta. Vi måste arbeta för ännu bättre möjligheter att bli en del av samhället genom en bättre SFI-undervisning och tillgång till utbildning som leder till arbete.

V
Vänsterpartiet Emmaboda

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Emmaboda

Det är inte en kommunal uppgift att hjälpa människor att flytta från kommunen.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Emmaboda

Mycket bra förslag.

M
Moderaterna Emmaboda

Den som vill tillbaka till sitt hemland måste kunna få hjälp med det.

SD
Sverigedemokraterna Emmaboda

Extra viktig fråga

Det finns många individer i Sverige och Emmaboda där återvandring är en viktig åtgärd av olika själ. Kommunen behöver därför hjälpa till att driva en aktiv återvandringspolitik.