Val 2022 Valkompass
kommun

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

Om frågan
Inför höstterminen 2022 har årskurserna 4-6 tagits bort från skolan.
Så svarar partierna

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Ekerö

Extra viktig fråga

Vi i Centerpartiet tycker att det är mycket viktigt att man kan leva och verka i alla delar av vår kommun. Samtidigt är vi mycket måna om att alla våra barn får en kvalitativ skolgång och ges förutsättningar att lyckas i skolan. När elevunderlaget till en skola är alltför lågt riskeras kvaliteten. Vi ska arbeta för fortsatt stärkt elevunderlag så att Munsö skola kan bli en F-6-skola igen.

KD
Kristdemokraterna Ekerö

Vi i styret beslutade att Munsö skola från och med HT-22 åter skall bli en F-3 skola eftersom det nu finns elevunderlag till detta. På sikt tror vi att med de byggnadsplaner som är på gång och den ökning vi ser på förskolorna att man på sikt när det är kvalitetsmässigt hållbart kan öppna mellanstadiet igen.

L
Liberalerna Ekerö

Extra viktig fråga

Hela Ekerö ska leva. I takt med fler bostadsprojekt i området behövs skolan mer än någonsin.

MP
Miljöpartiet Ekerö

Extra viktig fråga

Miljöpartiet vill underlätta för familjer att leva i hela kommunen. Alla barn ska ha nära till skolan så att de kan gå eller cykla. Barn ska ges frihet och möjlighet att välja den skola som passar dem bäst. En skola är central för en levande landsbygd med ett aktivt föreningsliv och näringsliv.

M
Moderaterna Ekerö

Extra viktig fråga

Så snart underlag finns ska Munsö skola öppna upp även för ytterligare årskurser inklusive mellanstadiet. När fler människor kan flytta längre ut på våra öar tack vare bl. a distansarbete, skapas underlag att ha skolor och service på många platser. Så vill vi ha det, att hela kommunen ska leva!

Ö
Öpartiet Ekerö

Extra viktig fråga

Skolor ska finnas i närheten där elever bor och särskilt viktigt för landsbygdsskolorna. En skola och förskolor är hjärtat för en levande landsbygd liksom övrig service.

S
Socialdemokraterna Ekerö

Extra viktig fråga

Vi vill att hela kommunen ska leva en förutsättning för det är att det finns samhällsservice såsom grundskolor i hela Ekerö inte bara tätorten!

SD
Sverigedemokraterna Ekerö

Vi utökar skolan i etapper, för att säkra kvaliteten och komma bort från sammanslagna klasser. Vi bygger upp Munsö skolan för att bli en bestående skola.

V
Vänsterpartiet Ekerö

Extra viktig fråga

Byskolor och andra små skolor som bedrivs demokratiskt med elever och kvalité i undervisngen som prioritet.