Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Eda

Nej. Det är regeringens ansvar att driva en klok och hållbar klimatpolitik inkl. energiförsörjningen. Inte småkommunernas ansvar. Framtida utbyggnad av vindkraft skall byggas nära de stora städerna för bästa nyttjande av effekten.

L
Liberalerna Eda

Vi säger nej med motivering stort motstånd bland närboende.

M
Moderaterna Eda

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Eda

Extra viktig fråga

Partiet vill inte se en vinkraftpark i Björntjärnsberget. Vi vill bidra till vår egen elproduktion, men produktionen ska vara hållbar och med minsta möjliga påverkan på naturen. Vi ser inte at Vinkraftspark i Björnetjärnsberget er dette.

SD
Sverigedemokraterna Eda

Vi ska inte subventionera vindkraftverk utan göra det med vattenverk istället, dom finns redan och där behövs ej naturen rivas ner för bygge

V
Vänsterpartiet Eda

Platsen lämpar sig inte för storskalig vindkraft.

Ganska dåligt förslag

HEL
Hela Edas Lista Eda

Extra viktig fråga

Bygdens synpunkter är viktiga och vi lyssnar på opinionen.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Eda

I kommunens vindbruksplan är Björntjärnsberget utpekat som ett möjligt område. Vindkraft är ett bra energislag.