Val 2022 Valkompass
kommun

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

Om frågan
För närvarande finns fyra demensboenden i kommunen, tre i Charlottenberg och ett i Koppom. 
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Eda

Efter genomförandet av fas 3 ska en analys av behovet göras vid given tidpunkt. Det ska föras en dialog med verksamheten och det ska göras en bedömning av vad som är fagligt bäst och ekonomiskt hållbart för vår kommuns ekonomi.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Eda

För att kunna upprätthålla den goda vården och ha nog med kompetent personal behöver demensvården bedrivas på ett ställe i kommunen.

L
Liberalerna Eda

Helst vill vi ha kvar där de finns idag, men om manfår stora samordnings vinster är det ok.

M
Moderaterna Eda

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Eda

Att dememnsen samlas är bra men vi måste se till att alla våra lokaler brukas så vi inte får massa tomma lokaler som kostar pengar

Mycket bra förslag

HEL
Hela Edas Lista Eda

Extra viktig fråga

Det finns en demensutredning som visar att det bästa för våra medborgare är att verksamheten bedrivs i Charlottenberg.

KD
Kristdemokraterna Eda

Att centralisera för demensjuka ger fördelarna att särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänst, folktandvård, vårdcentral, mödravård och sjukgymnastik finns i nära anslutning till boendet. Idag finns tre demensavdelningar om totalt 24 platser och de ska nu utökas med ytterligare 16 platser uppdelat på två avdelningar.

V
Vänsterpartiet Eda

Extra viktig fråga

Vi har en välgjord utredning som visar på att det är lättare att rekrytera rätt kompetens om det centraliserad. Ligger även nära vårdcentral.