Val 2022 Valkompass
kommun

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

Om frågan
Exempel på digitala hjälpmedel är trygghetskameror och gps-larm.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Degerfors

Extra viktig fråga

Det är en balans. tekniken kan strula och tryggheten av närvarande personal får ej försvinna. Dock kan ju vissa brukare önska trygghetskameror som övervakar nattetid så att de ej väcks då personalen vill se till deras välmående.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Degerfors

Extra viktig fråga

Bra förslag om man kan säkra tryggheten för brukaren och deras anhöriga. tex. att nattpersonal inte behöver komma in nattetid och att brukaren då vaknar och sedan har svårt att somna. Men den mänskliga kontakten är viktig att den är kvar samt mindre antal ansikten under veckan, när många besök behövs, så man hinner känna igen varandra.

SD
Sverigedemokraterna Degerfors

Hänsyn måste dock beaktas för de äldres förmåga att hantera digitalisering.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Degerfors

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Degerfors

Extra viktig fråga

För att möta framtidens behov med antal fler äldre- så behöver vi vara i framkant med utveckling av digitala hjälpmedel

V
Vänsterpartiet Degerfors

Partiet har inte lämnat någon motivering