Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

Om frågan
Det är Skolinspektionen som beslutar om vilka friskolor som ska få öppna. Myndigheten ska ta hänsyn till i vilken utsträckning den nya skolan innebär ”påtagliga negativa följder” för den kommunala skolan och dess elever och om dessa kommer att vara bestående.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Burlöv

Extra viktig fråga

Tvärtom, det är vitaliserande med en mångfald av skolformer som ger valmöjlighet för familjer att välja. Självklart ska det vara kvalitetskrav på varje skola och dessa ska följas upp och åtgärdas om det brister. Likvärdig, men inte lika, skola för alla barn är målet.

L
Liberalerna Burlöv

Alla föräldrar vill ha så bra skola för sina barn. Det innebär att vi vill värna rätten att välja eller välja bort en skola som inte håller måttet. Vi ser gärna att fler friskolor etableras i Burlöv så att barnen slipper pendla till grannkommunerna. Däremot är vi Liberaler för att införa fler kontroller på kvaliteten hos dessa friskolor och motverka kortsiktiga lycksökare och andra oseriösa parter

M
Moderaterna Burlöv

Vi önskar valfrihet för eleverna i Burlöv

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Burlöv

Kvaliteten är viktigast och om skolan är bra och större delen av pengarna går till eleverna är friskolor inte sämre än kommunala. Vi tycker inte vinst i skolorna ska gå till bankkonton utomlands. Men om de återinvesteras i verksamheten är det ett bra komplement till de kommunala. Skattepengarna tillhör invånarna i kommunen, och bör behandlas därefter! Alltså med stor varsamhet!

Ganska bra förslag

SD
Sverigedemokraterna Burlöv

Vi skall motverka etablering av religiösa friskolor

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Burlöv

Så länge lagen inte reglerar de vinstuttag vi har idag där våra skattepengar rinner iväg till skatteparadis utomlands så arbetar vi för att motverka etableringar av friskolor i kommunen.

V
Vänsterpartiet Burlöv

Extra viktig fråga

Friskolor skapar en segregerad skola. En eventuell etablering kommer skapa höga kostnader för den kommunala verksamheten.