Val 2022 Valkompass
kommun

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

Om frågan
Kommuner och regioner kan besluta att överlåta kommunala angelägenheter till privata utförare.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Burlöv

Extra viktig fråga

Denna fråga handlar om ifall hemtjänsten ska privatiseras. Såväl erfarenheter från närliggande kommuner, samt kommunens egen riskanalys, visar att privatiseringar i äldreomsorgen inte leder till en bättre verksamhet. Det är kostsamt och riskerar snarare leda till lägre bemanning och sämre arbetsvillkor. Vi vill stärka den kommunala hemtjänsten och äldreomsorgen.

V
Vänsterpartiet Burlöv

Hemtjänsten i kommunal regi skall hålla hög kvalité och äldre ska kunna känna sig trygga med det. Erfarenheter från andra kommuner visar på höga kostnader för administration och mindre insyn i hemtjänstverksamheten. Kommunens egna utredning angående detta visar på detsamma.

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Burlöv

Det är viktigt att de som är vårdtagare ska få påverka sin egen situation genom att själv bestämma, om de nu vill välja! Det viktiga är att hemtjänsten är bra och fungerar! Också här är det viktigt att inte döma ut verksamheten bara för att den är kommunal. Att säga att kommunal verksamhet är dålig och privat som bra eller tvärtom är ska inte vara självklart!

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Burlöv

Extra viktig fråga

Hela livet får vi göra val. Att den möjligheten ska tas bort då vi får ett behov av hemtjänster är absurt

L
Liberalerna Burlöv

Extra viktig fråga

Självklart ska även äldre kunna välja vem eller vilka som kommer hem till en. Om man inte är nöjd med kommunens hemtjänst så måste man kunna välja någon annan. Vi har precis genomfört LOVen och det kommer inom kort att tillsättas en utredning för att sätta upp regler och prissättning för hur man ska kunna välja hemtjänstutövare och hur dessa ska få betalt utan att detta urholkar kommunens ekonomi.

M
Moderaterna Burlöv

Vi driver frågan om LOV i kommunen

SD
Sverigedemokraterna Burlöv

Partiet har inte lämnat någon motivering