Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen bidrag till skidtunneln i Bräcke ska stoppas

Om frågan
I Gällö finns en skidtunnel i ett före detta militärt bergrum. Banan är 1,4 km lång och håller minusgrader året om. Majoritetsägare är Bräcke kommun. Anläggningen går med förlust och har flera gånger fått ekonomisk hjälp av kommunen för att rädda bolaget.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Bräcke

Extra viktig fråga

På sikt är ambitionen att kommunen ska fasa ut sitt engagemang i bolaget Mid Sweden 365. Där är vi inte idag. Vi ser nu att det händer mycket i området runt Gällöberget med flera spännande satsningar. Det är viktigt att kommunen är möjliggörare för fortsatt utveckling, vilket är bra för hela kommunen.

SD
Sverigedemokraterna Bräcke

Vi vill se en ordentlig genomgång av skidtunneln. Hur ser ekonomin ut? Finns det privata intressenter som kan gå in ekonomiskt i projektet? Men att Bräcke kommun ska fortsätta att kasta in skattepengar i detta projekt utan att få något för det, ser SD inte som en lösning.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Bräcke

Tanken har hela tiden varit att kommunen skulle vara med och starta upp en turism-verksamhet för att sedan dra sig ur och sälja sina aktier i bolaget. Detta ska ske så snart det är möjligt. Tunneln ger stora möjligheter för företag och arbetstillfällen.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Bräcke

Skattepengar bör gå till Vård o Omsorg och Skollan

JVB
Jämtlands Väl Bräcke Bräcke

Extra viktig fråga

Har vi inte råd med vård skola och omsorg, har vi inte råd med skidtunneln. Däremot när vi inte längre behöver spara, då har vi råd med annat.