Val 2022 Valkompass
kommun

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

Om frågan
Om förslaget blir verklighet måste den som vill bedriva passiv pengainsamling utanför butiker, vid parkeringsplatser och liknande ansöka om tillstånd hos polisen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Botkyrka

Ett mycket ineffektivt sätt att utnyttja de polisresurserna som vi har. Satsa dessa resurser på större problem.

L
Liberalerna Botkyrka

Att människor i nöd ber om hjälp ska aldrig vara kriminellt. Om tiggeriet är organiserat och används för att utnyttja utsatta människor så är det redan olagligt. Om det är störande så faller det under förargelseväckande beteende.

MP
Miljöpartiet Botkyrka

Människor tigger inte för att det är tillåtet, utan för att de är tvungna. Det är en konsekvens av fattigdom. Vi vill istället satsa på det förebyggande sociala arbetet som hjälper folk till egen försörjning.

V
Vänsterpartiet Botkyrka

Extra viktig fråga

Fattiga ska inte kriminaliseras.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Botkyrka

Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser.

S
Socialdemokraterna Botkyrka

Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Lösningen på fattigdom och diskriminering i andra länder är inte att be om pengar på gatorna i Sverige. Redan idag är det förbjudet att tjäna pengar på andra människors tiggeri – människoexploatering. Det kan vara aktuellt att införa krav på tillstånd för att tigga. Då bör ordningslagen ses över nationellt – samma regler behöver gälla i alla kommuner.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna Botkyrka

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna hade hellre sett ett förbud mot tiggeriet, men polistillstånd är ett steg i rätt riktning.

TuP
Tullingepartiet Botkyrka

Extra viktig fråga

År efter år ser vi samma utsatta människor sitta utanför affärer och pendeltågsuppgång. Skapar en känsla av misär och otrygghet.