Val 2022 Valkompass
kommun

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

Om frågan
Många kommuner har på senare tid satt upp kameror på offentliga platser för att öka tryggheten. För det krävs tillstånd, och kommunen måste visa att det finns problem med brottslighet där bevakningen ska ske – problem som är större än integritetsintresset.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Bollnäs

Extra viktig fråga

Vi tycker att snart två decenniers skärpta lagar när det gäller t.ex. kamerabevakning och utlänningskontroll är illavarslande. Argument i stil med att den som har rent samvete inte har något att frukta riskerar att bli urvattnade floskler ju fler inskränkningar av den personliga integriteten som accepteras.

Ganska dåligt förslag

Bollp
Bollnäspartiet Bollnäs

Vi Bollnäspartister anser att det är en nödlösning som inte är långsiktigt eller proaktiv men viktig för upplevd trygghet.

MP
Miljöpartiet Bollnäs

Mänskliga rättigheter och den personliga integriteten ska inte brytas. Vi måste kraftigt stärka det förebyggande arbetet med stödinsatser för barn och familjer. Fler övervakningskameror kommer inte att minska brottsligheten i kommunen, istället ska man satsa mer på att ungdomar får den stöd de behöver i skolan och på fritiden.

S
Socialdemokraterna Bollnäs

För att öka sammanhållningen i ett samhälle behöver fler känna ansvar för varandra och vårt gemensamma. Det tror vi att vi når genom att skapa trygghet för fler i form av jobb och sysselsättning, trygga bostäder och stimulerande fritid. Att förebygga kriminalitet är att förebygga utanförskap och snäva könsnormer. Istället för att övervaka brotten när de begås.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Bollnäs

Extra viktig fråga

Ökar troligtvis tryggheten på våra gator och i bostadsområdena!

L
Liberalerna Bollnäs

Liberalerna värnar friheten att kunna röra sig fritt i vår kommun och känna sig trygg på gator och torg såväl dag- som nattetid. Ibland kan kameraövervakning vara ett bra verktyg för att skapa trygga miljöer.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Bollnäs

Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen. Vi vill därför ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse. Att säkerställa en lokalt förankrad polis med fler och synliga poliser och med mer resurser är en absolut förutsättning för att genomföra detta.

M
Moderaterna Bollnäs

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

SJVB
Sjukvårdspartiet Bollnäs Bollnäs

Tryggare samhälle

SD
Sverigedemokraterna Bollnäs

Extra viktig fråga

Vi har sett hur otryggheten drabbat delar av centrala Bollnäs, exempelvis Resecentrum. Kameraövervakning är en del i trygghetsarbetet och verkar avskräckande och hjälper polisens arbete med att lagföra brottslighet.