Val 2022 Valkompass
kommun

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

Om frågan
Luleå-Bodens barn- och ungdomspsykiatri (bup) är en regionstyrd verksamhet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa som finns i regionens lokaler i Boden. Socialtjänsten och skolan är kommunala verksamheter som bedrivs i kommunens lokaler.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Boden

Extra viktig fråga

BUP och socialtjänst ska vara tillgänglig för alla skolor i kommunen tillsammans med en förstärkt Elevhälsa. Beslut ska fattas nära individen och möjliggöra tidiga insatser. Samordning mellan BUP, socialtjänst och Elevhälsa möjliggör kostnads- och resultateffektivitet i hela kommunen.

M
Moderaterna Boden

För barnets integritet är det viktigt att särskilja mellan barnets skolgång och den vård som tillhandahålls av BUP. Inte heller socialtjänsten bör vara utlokaliserad till skolmiljön av samma skäl.

SD
Sverigedemokraterna Boden

Ska fortsätta inom socialförvaltningen där kompetensen finns.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Boden

Öka samarbetet mellan Bup och socialtjänsten. Mer förebyggande arbete.

SJV
Sjukvårdspartiet Boden

BUP fodrar ofta specialutbildad personal, något som skolorna inte har. Däremot kan skolor med anställda beteendevetare medverka till förebyggande arbete. Men barn- och ungdomspsykiatri är något annat.

S
Socialdemokraterna Boden

Det kan bli väldigt utpekande för unga. Förutsättningen är sträng sekretess, både i samtal med de unga själva och deras vårdnadshavare, samt bred kompetens i varje led. Det gör att vi hellre ser mer personal samlat på BUP.

V
Vänsterpartiet Boden

Inte en helt enkel fråga. BUP och socialtjänsten ska naturligtvis samordna med skolan men inte ingå i skolan.

Ganska bra förslag

ASB
Aktiv samling - Bodenalternativet Boden

För att i ett tidigt skede kunna möta behovet av särskilda insatser för enskilda elever behöver BUP, socialtjänsten och skolan med föräldrar och personal samarbeta på ett bättre och mera organiserat sätt än idag. Kostnader för detta måste betraktas som en investering för framtiden.

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Boden

Extra viktig fråga

Det är bättre att de som arbetar med elevernas hälsa och psykiska hälsa samt mående sitter nära barn och ungdomar på skolorna och kan samarbeta med varandra än att de sitter i var sin förvaltningsbyggnad på annat ställe.