Val 2022 Valkompass
kommun

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

Om frågan
Enligt Skolverket är det är upp till lärare och rektorer att arbeta med läxor som en del i undervisningen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Bjuv

Repetition är kunskapens moder. Att hitta bra rutiner för läxläsning är viktigt.

V
Vänsterpartiet Bjuv

Extra viktig fråga

Eleverna skall utföra hemmaläxor också.Man lär sig inte allt på föreläsningar

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Bjuv

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Bjuv

Bra utformade läxor som inte innefattar ny kunskap ger eleven goda möjligheter att klara den på egen hand. Läxor är en träning att ta ansvar och ger repetionen i inlärningen.

L
Liberalerna Bjuv

Läxor gör att föräldrar känner sig mer delaktiga i barnens skolgång och får en inblick i dagens skola.

SD
Sverigedemokraterna Bjuv

Vi tycker det är bra att eleverna får en visst mått av läxor, även i fortsättningen.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Bjuv

Men behöver anpassas, då det ibland kan vara ett fungerande alternativ för en del elever.