Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

Om frågan
Dalsland består av fem kommuner med mellan 4 000 och 12 000 invånare.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Åmål

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Åmål

Vi blir inte starkare av en sammanslagning - tvärtom. Bättre att samarbeta mer!

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Åmål

Dalslandskommunerna har idag välfungerande kommuner och har ett gott samarbete.

MP
Miljöpartiet Åmål

Partiet har inte lämnat någon motivering

M
Moderaterna Åmål

De olika kommunerna i Dalsland har, med anledning av bl.a. geografisk placering och annat, helt skilda förutsättningar inom ett flertal kommunala angelägenheter. Vi menar att beslut bör fattas så nära den som berörs som möjligt och att ett utökat samarbete är att föredra före en sammanslagning. Man utökar samarbetet inom de områden där den gemensamma nyttan är positiv. Utöka 4D till 5D - Dalsland

SD
Sverigedemokraterna Åmål

Finns redan idag visst samarbete men för tillfället inte aktuellt med sammanslagning

V
Vänsterpartiet Åmål

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Åmål

Framtiden ser dyster ut för små kommuner att kunna klara de utmaningar och kostnadsökningar som ligger framför oss. Det finns synergi-effekter att slå ihop mindre kommuner