Val 2022 Valkompass
kommun

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

Om frågan
Strandskyddet innebär att ett område inom minst hundra meter från ett vattendrag inte får bebyggas med hänsyn till naturen och det rörliga friluftslivet. Men kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område om det är motiverat för utveckling av landsbygden.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Åmål

Både för allmänhetens tillgänglighet och för den biologiska mångfalden behöver strandskyddet fortsatta att vara starkt. Samtidigt behövs attraktiva boenden för att locka människor att flytta till Åmål. Men detta bör ske på ställen där bebyggelse redan finns.

V
Vänsterpartiet Åmål

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Åmål

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Åmål

Attraktiva lägen för bostäder krävs för ökad inflyttning till kommunen

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Åmål

Extra viktig fråga

I Åmåls kommun har vi många sjöar och fina strandnära ställen där man skulle kunna bygga bostäder utan att för den delen störa allmänhetens tillgång till strandområden

L
Liberalerna Åmål

Extra viktig fråga

Det finns gott om sjöar i Sverige, och kvalitativt boende i sjönära områden skulle få fler att välja flytta ut från trånga och förtätade storstäder

M
Moderaterna Åmål

Extra viktig fråga

Betydelsefullt att människor ska få leva och bo där man finner önskvärt. Dalsland är ett landskap helt dominerat av sjöar och tillgången på strandnära läge är en konkurrensfördel som kan garantera landsbygdens överlevnad.

S
Socialdemokraterna Åmål

Viktigt är att allmänheten inte stängs ute från att ha möjlighet nå vattnet. Vi anser att strandskyddet ska värna de platser som vi utpekat som skyddsvärda och inte tvärtom.