Val 2022 Valkompass
kommun

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

Om frågan
Kommunen upptäckte 2015 att demensboendet har problem med svartmögel och det finns planer på att riva byggnaderna.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KV
Kommunens Väl Älvkarleby

Något måste göras, eftersom Kommunen misskött fastigheten så till den milda grad att den inte går att använda. Förslaget att bygga Hyres-och bostadsrätter ska utredas om det är det bästa för området eller om Kommunens fastighetsbolag kan bygga +65 boende på en delar av tomten och i övrigt villor.

KD
Kristdemokraterna Älvkarleby

KD vill öka invånarantalet och då är bostäder en kritisk faktor. Då befintligt fastighetsbestånd är i så dåligt skick förespråkar vi rivning och nybyggnation.

MP
Miljöpartiet Älvkarleby

Det behövs fler bostäder i Älvkarleby och platsen där Östangård ligger lämpar sig väl för utveckling av hyres- och bostadsrätter.

SD
Sverigedemokraterna Älvkarleby

Det är ett väldigt fint läge och det behövs bostäder.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Älvkarleby

Extra viktig fråga

Detta är och har varit en topp-prioriterad fråga för Centerpartiet i många år.

L
Liberalerna Älvkarleby

Extra viktig fråga

Kommunen bör sälja marken till privata aktörer som kan bygga en mix av hyres -bostadsrätter och ägarlägenheter för människor i alla åldrar.

M
Moderaterna Älvkarleby

Extra viktig fråga

Älvkarlebymoderaterna vill göra en detaljplaneändring med syfte att tillåta ett radhusområde där Östangård idag är beläget.

S
Socialdemokraterna Älvkarleby

Det är underskott på tillgängliga bostäder i Älvkarleby och vi har redan beslutat att Östangårdsområdet skall planläggas och utvecklas

V
Vänsterpartiet Älvkarleby

Finns behovet av hyres/bostadsrätter i Älvkarleö är det en bra placering.