Val 2022 Valkompass
kommun

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

Om frågan
I dag finns skolor både i Alafors och Nol. Det här förslaget innebär att skolorna slås ihop till en skola på en av orterna.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Ale

Det här blir en tolkningsfråga i det längre perspektivet. Självklart behövs en ny skola i Nol så snart som möjligt men vi ser att det inom snar framtid även kommer behövas en skola i Alafors. Att Himlaskolan har fått förfalla är skamligt och kortsiktigt men platsen är inte längre lämplig som skolområde och det behövs redan idag planeras för en ny skola i Alafors.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Ale

Initialt bygger vi en ny skola för 5-600 elever i Nol. På sikt när elevantalet ökar även en ny skola i Alafors. Bättre med 2 skolor än en jättestor skola för 700-900 elever.

V
Vänsterpartiet Ale

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Ale

Vi ser positivt på att det byggs en ny skola centralt i Nol för samhällets fortsatta utveckling. Skolan kommer dessutom att erbjuda tillagningskök, samt fullstor idrottshall. Detta kommer även att gynna idrotten i kommunen.

FiA
FRAMTID I ALE Ale

F-6 skolan ska byggas på befintlig skoltomt i Alafors (Ledet) anser Framtid i Ale

L
Liberalerna Ale

Ale växer och vi har behov av fler nya och större skolor.

M
Moderaterna Ale

En skola ska finnas där huvuddelen av eleverna bor, alltså i eller nära ett samhälles centrum, så att så få elever som möjligt behöver bussas

S
Socialdemokraterna Ale

Vi behöver en ny skola. Nolskolan är för liten och himlaskolans skick är undermåligt.

SD
Sverigedemokraterna Ale

Extra viktig fråga

Det är viktigt att komma igång med byggandet snarast och gå från ord till handling. Vi ser Alafors som det bästa stället att bygga en ny skola på. - Omgivningen är bättre med natur - Det blir klart billigare - Vi kan bygga omgående