En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Sven Tornberg

Sven Tornberg (plats 4)

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Haparanda och har där upplevt tiden före och efter EU-medlemskapet och sett hur positivt medlemskapet varit för Sverige.

Vilket år är du född?

1970

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Haparanda stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Pratar även engelska. Förstår till viss del finska och tyska.

Vad har du för yrke?

Avdelningschef inom folkbildningen

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

36

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska på allvar ha tagit tag i våra gemensamma utmaningar och vara pådrivande i arbetet kring frihetsreformer, mänskliga rättigheter, såväl som klimat och miljöfrågor. EU är det demokratiska ljus som visar vägen för övriga världen att tillväxt är en förutsättning för att minska vår klimat- och miljöpåverkan samtidigt som vi utvecklar våra demokratiska institutioner.

Vem är din politiska förebild?

Jag har John F Kennedy, Thorbjörn Fälldin och Annie Lööf som politiska förebilder.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Inget parti

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Pink, Lasse Stefanz, Albin Lee Maldau

Vilken är din favoritbok?

Det mesta av Jan Guillo och Leif GW Persson.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Vita Huset, West Wing

Vilken är din favorithobby?

Olika engagemang i civilsamhället.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Frankrike, Spanien och Italien skulle vara intressant att besöka då det är trevligt klimat och många intressant historiska sevärdheter att besöka.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2012 - Sverige - "Euphoria" - Loreen

Motivering: En fantastisk sångröst hos Loreen kombinerat med en bra uppbyggnad på melodin och en bra refräng.

Svar i valkompassen:

Sven Tornberg

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sven Tornberg
  Mycket bra förslag

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sven Tornberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Ja, EU ska utvidgas och det ska ske i takt med att kandidatländerna uppfyller de krav som EU ställer. Det är viktigt att de demokratiska institutionerna finns på plats innan medlemskap beviljas.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sven Tornberg
  Mycket bra förslag

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Extra viktig Lösningar på gemensamma problem och utmaningar hittar man genom att sitta med vid bordet där frågorna diskuteras. Att kliva ur ett samarbete leder inte till att vi kan hitta lösningar som även tar hänsyn till vårt perspektiv och våra förutsättningar.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Det finns mycket privat kommunikation som behöver skyddas från statens insyn, exempelvis kvinnor som är i kontakt med abortkliniker i länder där abort inte är tillåtet.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Regleringen av arbetsmarknaden ska vara en nationell fråga. Det system som vi har i Sverige tjänar oss väl och såväl avtalsfrihet som föreningsfrihet ska värnas.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sven Tornberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Extra viktig Skogen är en nationell kompetens och ska därför hanteras nationellt.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Även detta är en nationell kompetens och beslut om detta ska fattas nationellt.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Jakten är en nationell kompetens och därför ska dessa frågor beslutas nationellt, idag finns det beslut från Sveriges riksdag om hur många vargar som ska finnas i Sverige, detta beslut bör respekteras.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sven Tornberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Extra viktig Det är nödvändigt för att lösa det behov av arbetskraft och kompetensförsörjning som vi ser i framtiden.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sven Tornberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Socialpolitiken är en nationell kompetens och dessa frågor ska därför beslutas nationellt. Däremot behöver Systembolagets uppdrag reformeras i en mer liberal inriktning men att regleringar finns är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Extra viktig Ja, det är dags att göra en ny utvärdering av vad ett svenskt medlemskap i euron innebär. I grunden är jag positiv till att Sverige är med i eurosamarbetet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Sven Tornberg
  Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Ja, om så behövs. Det finns inga acceptabla alternativ till att Ryssland lämnar Ukraina helt och att gränserna som gällde innan 2014 återupprättas.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Det är medlemsstaterna och inte EU som erkänner stater. EU ska verka för att en tvåstatslösning kommer till stånd men själva erkännandet av Palestina som självständig stat måste respektive medlemsland besluta.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Sven Tornberg
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Detta är en nationell fråga som måste beslutas nationellt.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Sven Tornberg
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Att jordbruk bedrivs med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt är bra. Det är dock viktigt att vi kan säkra en långsiktigt hållbara livsmedelsproduktion genom ökad lönsamhet för inte minst det svenska jordbruket.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Denna typ av beslut kan inte präglas av ryckighet. Industrin måste ges långsiktiga förutsättningar att planera sin produktion och investeringar. Att komma tillrätta med transportsektorns klimatpåverkan är något som måste prioriteras.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Sven Tornberg
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sven Tornberg: Nej, detta är en nationell fråga och ska hanteras nationellt. I Sverige genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. Sven Tornberg
  3
 4. 4
 5. 5

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Sven Tornberg
  5

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. Sven Tornberg
  3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Sven Tornberg
  3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Sven Tornbergs val:

 • Demokrati
 • Jordbruk
 • Klimat